Artwork

Soul에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Soul 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Player FM -팟 캐스트 앱
Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!

Dọn Lòng Tươi Mới- Phương pháp, thực tập, và chia sẻ | Thiền buông thư cùng Soul

43:52
 
공유
 

Manage episode 318043625 series 3280416
Soul에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Soul 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Trong buổi thiền này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò của việc giữ cho "Lòng", hay trái tim, tâm trí của mình được dọn dẹp thường xuyên, cách thức và công cụ để chuyển hóa từ bên trong. Soul còn chia sẻ về 5 chữ Tâm Tuệ Từ Tấn Thanh Tân trong việc làm mới bản thân.

Để tiện cho việc thực hành, các bạn có lựa chọn các mốc thời gian tương ứng

1. Ý nghĩa và phương pháp: Từ 0:00-16:30

2. Phần dẫn chính : Từ 16:40 - 32:00

3. Phần trả lời câu hỏi chia sẻ về Tâm Tuệ Từ Tấn Thanh Tân: Phần còn lại

#maybevn #maybeoriginals #maybepodcast #thienbuongthu #hostbysoul

--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/thienbuongthucungsoul/support

  continue reading

13 에피소드

Artwork
icon공유
 
Manage episode 318043625 series 3280416
Soul에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Soul 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Trong buổi thiền này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò của việc giữ cho "Lòng", hay trái tim, tâm trí của mình được dọn dẹp thường xuyên, cách thức và công cụ để chuyển hóa từ bên trong. Soul còn chia sẻ về 5 chữ Tâm Tuệ Từ Tấn Thanh Tân trong việc làm mới bản thân.

Để tiện cho việc thực hành, các bạn có lựa chọn các mốc thời gian tương ứng

1. Ý nghĩa và phương pháp: Từ 0:00-16:30

2. Phần dẫn chính : Từ 16:40 - 32:00

3. Phần trả lời câu hỏi chia sẻ về Tâm Tuệ Từ Tấn Thanh Tân: Phần còn lại

#maybevn #maybeoriginals #maybepodcast #thienbuongthu #hostbysoul

--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/thienbuongthucungsoul/support

  continue reading

13 에피소드

모든 에피소드

×
 
Loading …

플레이어 FM에 오신것을 환영합니다!

플레이어 FM은 웹에서 고품질 팟캐스트를 검색하여 지금 바로 즐길 수 있도록 합니다. 최고의 팟캐스트 앱이며 Android, iPhone 및 웹에서도 작동합니다. 장치 간 구독 동기화를 위해 가입하세요.

 

빠른 참조 가이드