அன்பு உடையோர்

0:58
 
공유
 

Manage episode 311195809 series 3088824
Player FM과 저희 커뮤니티의 Balaji AR 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
இந்த பகுதி அன்பு செலுத்துபவரின் நற்குணத்தை சொல்கிறது. This episode talks about characteristics of love guys

7 에피소드