Artwork

Girly Việt Nam에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Girly Việt Nam 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Player FM -팟 캐스트 앱
Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!

Radio 218: Ký ức của năm tháng trưởng thành | Girly.vn

4:36
 
공유
 

Manage episode 366442328 series 3294411
Girly Việt Nam에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Girly Việt Nam 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Chẳng ai muốn chấp nhận sự biến mất của một người cực kỳ quan trọng với mình cả. Cũng chẳng ai muốn người mình yêu thương lại âm dương cách biệt với mình hàng vạn xa xôi, lại chẳng có ai muốn đem những kỷ niệm ngày ấy chôn vùi vào một nơi mật thất của trái tim cả. Mỗi chúng ta khi đến khoảnh khắc đó chỉ biết chết lặng với thực tại tàn khốc của xã hội...

Mời các bạn lắng nghe Radio số 218: Ký ức của năm tháng trưởng thành.

---------

Mọi thư từ đóng góp xin gửi về fanpage: https://www.facebook.com/girly.vn21/

Website: https://girly.vn

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/girlyvietnam/message
  continue reading

232 에피소드

Artwork
icon공유
 
Manage episode 366442328 series 3294411
Girly Việt Nam에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Girly Việt Nam 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Chẳng ai muốn chấp nhận sự biến mất của một người cực kỳ quan trọng với mình cả. Cũng chẳng ai muốn người mình yêu thương lại âm dương cách biệt với mình hàng vạn xa xôi, lại chẳng có ai muốn đem những kỷ niệm ngày ấy chôn vùi vào một nơi mật thất của trái tim cả. Mỗi chúng ta khi đến khoảnh khắc đó chỉ biết chết lặng với thực tại tàn khốc của xã hội...

Mời các bạn lắng nghe Radio số 218: Ký ức của năm tháng trưởng thành.

---------

Mọi thư từ đóng góp xin gửi về fanpage: https://www.facebook.com/girly.vn21/

Website: https://girly.vn

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/girlyvietnam/message
  continue reading

232 에피소드

모든 에피소드

×
 
Loading …

플레이어 FM에 오신것을 환영합니다!

플레이어 FM은 웹에서 고품질 팟캐스트를 검색하여 지금 바로 즐길 수 있도록 합니다. 최고의 팟캐스트 앱이며 Android, iPhone 및 웹에서도 작동합니다. 장치 간 구독 동기화를 위해 가입하세요.

 

빠른 참조 가이드