Artwork

Coach Luong Ngoc Tien에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Coach Luong Ngoc Tien 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Player FM -팟 캐스트 앱
Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!

Thiền Dẫn Hoà Mình Vào Dòng Chảy

24:43
 
공유
 

Manage episode 319243598 series 3273352
Coach Luong Ngoc Tien에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Coach Luong Ngoc Tien 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Chúng ta có thói quen dùng suy nghĩ, phân tích để giải quyết vấn đề nhưng đôi khi càng cố suy nghĩ, càng cảm thấy bế tắc.

Hãy thử thả lỏng việc cố gắng suy nghĩ để kết nối với trực giác của mình.

Cho phép mình vào dòng chảy năng lượng của vũ trụ, trở thành một với nhận thức toàn thể, nhờ đó bạn có thể gỡ bỏ những giới hạn cho chính mình.

  continue reading

41 에피소드

Artwork
icon공유
 
Manage episode 319243598 series 3273352
Coach Luong Ngoc Tien에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Coach Luong Ngoc Tien 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Chúng ta có thói quen dùng suy nghĩ, phân tích để giải quyết vấn đề nhưng đôi khi càng cố suy nghĩ, càng cảm thấy bế tắc.

Hãy thử thả lỏng việc cố gắng suy nghĩ để kết nối với trực giác của mình.

Cho phép mình vào dòng chảy năng lượng của vũ trụ, trở thành một với nhận thức toàn thể, nhờ đó bạn có thể gỡ bỏ những giới hạn cho chính mình.

  continue reading

41 에피소드

모든 에피소드

×
 
Loading …

플레이어 FM에 오신것을 환영합니다!

플레이어 FM은 웹에서 고품질 팟캐스트를 검색하여 지금 바로 즐길 수 있도록 합니다. 최고의 팟캐스트 앱이며 Android, iPhone 및 웹에서도 작동합니다. 장치 간 구독 동기화를 위해 가입하세요.

 

빠른 참조 가이드