مازيار_ رازى Maziar_Razi

공유
 

Manage series 3275142
Player FM과 저희 커뮤니티의 MaziarـRazi مازیارـ رازی 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
تحليل هاى ماركسيستى در باره مسايل اجتماعى-سياسى توسط مازيار رازى. Marxist Analysis by Maziar Razi

193 에피소드