اپیزود سی و دوم: استئوآرتریت زانو

16:24
 
공유
 

Manage episode 317426148 series 3224115
Player FM과 저희 커뮤니티의 information serum and Information serum 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.

این اپیزود مفصل در خصوص استئوآرتریت زانو و کارهای لازم جهت کنترل و مدیریت درد هاو انواع درمان ها صحبت کردیم


این برنامه به قلم خانم دکتر شکیبا دهقان خدمت شما تقدیم شده از ایشان سپاسگزاری می کنیم .


استئوآرتریت چیست؟ چرا و چگونه و ...


لینک حامی باش:


https://hamibash.com/infserum


منابع:


medicalnewstoday


NHS


Healthline


mayoclinic


Webmd


harvard


40 에피소드