Artwork

Thanh Lê에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Thanh Lê 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Player FM -팟 캐스트 앱
Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!

(96) Series Tết 2024 "Vững Vàng" - Vững chãi

11:09
 
공유
 

Manage episode 401154165 series 3274386
Thanh Lê에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Thanh Lê 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Vững vàng là điều mình muốn đạt được trong năm nay

Hy vọng năm mới sẽ ấm no phấp phới, tươi mát tâm hồn, hạnh phúc!

Kết thúc series tết mà lòng mình vẫn bâng khuâng, 9 số đi nhanh quá không kịp. Chỉ còn biết hẹn bạn ở những số podcast lần sau thôi, năm mới hãy trở lại rực rỡ nhé!

---------

Liên hệ:

Gmail: blogtoiviettoitamsu@gmail.com

FB: Thanh Lê (Tĩnh Tâm Chuyên)

  continue reading

101 에피소드

Artwork
icon공유
 
Manage episode 401154165 series 3274386
Thanh Lê에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 Thanh Lê 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Vững vàng là điều mình muốn đạt được trong năm nay

Hy vọng năm mới sẽ ấm no phấp phới, tươi mát tâm hồn, hạnh phúc!

Kết thúc series tết mà lòng mình vẫn bâng khuâng, 9 số đi nhanh quá không kịp. Chỉ còn biết hẹn bạn ở những số podcast lần sau thôi, năm mới hãy trở lại rực rỡ nhé!

---------

Liên hệ:

Gmail: blogtoiviettoitamsu@gmail.com

FB: Thanh Lê (Tĩnh Tâm Chuyên)

  continue reading

101 에피소드

All episodes

×
 
Loading …

플레이어 FM에 오신것을 환영합니다!

플레이어 FM은 웹에서 고품질 팟캐스트를 검색하여 지금 바로 즐길 수 있도록 합니다. 최고의 팟캐스트 앱이며 Android, iPhone 및 웹에서도 작동합니다. 장치 간 구독 동기화를 위해 가입하세요.

 

빠른 참조 가이드