Iye 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
THIS IS MY MOTIVATIONAL AND ENTERTAINMENT CHANNEL ഹരിചന്ദന മഠം ആർ.ജെ അയ്യർ. ഹിന്ദു വിഷൻ യൂ ട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ വ്യക്തി. നോവലിസ്റ്റ് , കഥാകൃത്ത്, ചെറുകഥാകൃത്ത്, കവിത- ഗാനരചയിതാവ് തിരക്കഥാകൃത്ത്, പ്രചോദന ലേഖന കൃത്ത്, ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ടർ, സംഗീത സംവിധായകൻ, ആൽബം ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രസിദ്ധീകൃതമായ പുസ്തകങ്ങൾ 1 ഇരതേടുന്ന തമോഗർത്തങ്ങൾ നോവൽ (പരിധി തിരുവനന്തപുരം) 2. മന:ശാന്തിയിലേക്ക് ഒരു വഴികാട്ടി (സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ) പരിധി തിരുവനന്തപുരം ഷോർട്ട് ഫിലിം: ഫോക്കസ് ഇൻ ( ഹ ...
 
T
The Future of Work with Subbu Iyer

1
The Future of Work with Subbu Iyer

Giggr Technologies Inc. / Giggr Technologies Private Limited

Unsubscribe
Unsubscribe
주마다
 
The Future of Work with Subbu Iyer is an attempt to bring a uniformity of understanding and addressing the topic with uniformity globally. We are at a strategic inflection point on this planet where there is a fundamental need to establish Social Justice through Equitable Income, Increased Rate of Innovation through Individual Involvement, Immersion & Participation and as a consequence accomplish the UN Sustainable Development Goals (SDG) by 2030. This can only happen when our Intelligence ( ...
 
Loading …
show series
 
Culture is nothing but a collective of Human Behavior. Values, Beliefs and Assumptions have defined it so far. In that Beliefs have to be Transformed into Convictions; given the fact that Digital Technologies can create a human ecosystem where every individual on the planet will be able to register their own impressions not with a belief that is ba…
 
This episode brings forth the landscape of the Rural and Urban divide through the lens of Suhas Ramegowda, Co-founder, IndianYards who personally transformed not only himself but his wife and son as well to live a life committed to simplicity. Living a simple life is about paring back so that you have space to breathe. It’s about doing with less be…
 
Are you able to challenge the Status Quo? If not, you can safely assume you are not a Leader. Because, a leader is someone who cannot find peace with it. You are someone who is constantly looking for challenges. But these challenges are not Explicit or Outside. They are within. You are constantly looking at the relation between your life and the li…
 
One of the most abused words in the English Dictionary is the term "Innovation". Through ages, it has been branded as the "Eureka Moment of Archimedes". Nothing could be far from the truth. My special guest for this episode, Prof. (Dr.) Prabhu Rajagopal, IIT Madras, calls that history is laden with many such ordinary moments that we have come to re…
 
India celebrated Ganesh Chaturthi last week and this edition uses the backdrop of Lord Ganesha who symbolizes wisdom as it pertains greatly to the Capabilities we need to acquire to stay relevant. This is the essence of Human Capital. Please follow the link (bit.ly/3qeCkKN) for the story on Ganesh Chaturthi. Capital must first be understood as the …
 
മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇതൊന്നു കാണുക EPI 9 ! MR & MRS IYER SHOW MR&MRS IYER SHOW MALAYALAM HARICHANDHANAMADOM RJ IYER RJ LEKSHMI harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
അമ്മയൊരു വേശ്യയാണെന്ന് ഡോക്ടറായ മകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു MR&MRS IYER SHOW VISIT: https://www.youtube.com/channel/UCu5TpQ1jgtX-L2Ub4BVOgRQ harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
Welcome to the first episode of The Future of Work with Subbu Iyer. The Topic for this episode is “Education and The Future of Work”. Education shapes societies and we are excited to bring you the first two episodes from India’s Premier Education Institutions; IIT, Madras and IIMB. This episode examines the interconnectedness of the Future of Work …
 
This Video is a premiere for the Strategic Intent of the Podcast. There are thousands of podcasts in the world and the question "Why another one" is a very valid question. The answer is pretty simple though. The term "Future of Work" is a very significant one that has the potential to transform our world from the brink of a disastrous implosion to …
 
Announcing The Future of Work Video Podcast that aims to build a uniform narrative around the topic and creating an action agenda for implementation that has outcomes in Social Justice, Increased Rate of Innovation and Sustainability. For more details visit: https://www.giggr.app/저자 Giggr Technologies Inc. / Giggr Technologies Private Limited
 
ഭർത്താവിനോട് പൂർവ കഥ പറഞ്ഞു വെട്ടിലായ നവ വധു ! MR&MRS IYER SHOW MALAYALAM www.harichandhanamadom.com email. harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
ചേച്ചിയുടെ മാറിടത്തിൽ പിടിച്ചോട്ടെ എന്നു പബ്ലിക്കായി ചോദിക്കുന്ന കൗമാരക്കാരൻ !MR&MRS IYER SHOW MALAYALAM www.harichandhanamadom.com email.harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
EPI 5 ഭാര്യ കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭർത്താവ് --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
ഒരു കൗമാരക്കാരി കൗമാരക്കാരനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടാൻ പോകുന്നു ! MR&MRS IYER SHOW VISIT :WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
When the wife is sympathetic to the husband's friend VISIT : WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM CONTACT harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
വയസ്സനെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന സുന്ദരിയുടെ അവസ്ഥയേ MR&MRS IYER SHOW RJ IYER RJ LEKSHMY harichandhanamadom@gmail --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
MR&MRS IYER SHOW MALAYALAM ANCHORS :RJ IYER : RJ LEKSHMY VISIT:WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM INSTAGRAM :instagram.com/harichandhanamadom/ contact: harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
EPI 20 ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത് WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
EPI 20 ലക്‌ഷ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ...പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ! It is not enough to have a goal ... and to work HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL SPEAKER VISIT: WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support…
 
എന്തിനു ഇറങ്ങിയാലും തടസ്സമാണെന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ Do you feel like a barrier to anything? HARICHANDHANAMADOM RJ IYER VISIT :WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM email :harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support…
 
EPI 18 മനസാണ് സംതൃപ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ! It is the mind that creates satisfaction HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL SPEAKER VISIT :www.harichandhanamadom.com contact:harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support…
 
എന്തിനു ഇറങ്ങിയാലും തടസ്സമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ ? DOU YOU THINK ITS DIFFICULT TO START SOMETHING HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL TRAINER VISIT: www.harichandhanamadom.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support…
 
സംതൃപ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനസാണ്! It is the mind that creates satisfaction HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL TRAINER WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM EMAIL: harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support…
 
Don't be afraid of defeats ... success is behind you HARICHANDHANAMADOM R J IYER MOTIVATIONAL TRAINER WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരെ അവഗണിക്കുക Ignore the accusers HARICHANDHANAMADOM RJ IYER WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM EMAIL: harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
തന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ? Do You Think You Will Never Meet Anyone Else HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL SPEAKER VISIIT :WWWW.HARICHANDHANAMADOM.COM EMAIL:harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support…
 
Do not be discouraged by accusations HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL SPEAKER WWW.HARICHANDHANAMADOM.COM EMAIL harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
Ignore those who underestimate us HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL SPEAKER website: www.harichandhanamadom.com email:harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
The habit of finding fault HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL TRAINER VISIT www.harichandhanamadom.com email : harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
Know the situation and act accordingly HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL TRAINER EMAIL :harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
FOR THOSE WITH A SENSE OF PURPOSE,THE SETBACKS AREONLY TEMPORARY! ലക്ഷ്യ ബോധമുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചടികൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് HARICHANDHANAMADOM RJ IYER --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
“Do not look back and grieve over the past, for it is gone; and do not be troubled about the future, for it has not yet come. Live in the present, and make it so beautiful that it will be worth remembering.” HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL SPEAKER contact: harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/m…
 
DON'T BE LATE TO MARK THE START HARICHANDHANAMADOM RJ IYER MOTIVATIONAL SPEAKER CONTACT :9496367702 harichandhanamadom@gmail.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
പ്രതികാര ചിന്ത ഒഴിവാക്കുക ! AVOID THE THOUGHT OF REVENGE HARICHANDHANAMADOM R J IYER MOTIVATIONAL SPEAKER --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
എടുത്തു ചാട്ടം ഒഴിവാക്കുക ! AVIOD UNITENTIONAL ACTION MOTIVATIONAL SPEAK HARICHANDHANAMADOM RJ IYER --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
മാനസിക സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുക ! avoid anxiety Harichandhanamadom RJ IYER visit: www.harichandhanamadom.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/rj-iyer/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/rj-iyer/support
 
In Your Ear Tour is getting together with Edinburgh Tour carOn the 7th of June this year we are starting to test a very exciting and innovative idea.Our car and walk around tour of Edinburgh.Click the player below, listen to our promo.powered by ODEOThe Tour; for everyone interested in exploring Edinburgh and would like to find out the best our cit…
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login