Mai Ige 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Loading …
show series
 
„Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant.” (1Korinthus 9:25) Ha túl sokat eszel. Tanulmányok bizonyítják, hogy a nyugati világ népességének több mint fele túl sokat eszik. Ha te is azok közé tartozol, akinek problémája van a túlzásba vitt evéssel…
 
„Gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem.” (Jeremiás 1:12) Amikor veszéllyel kell szembenézned. Dávid ezt mondta: „Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, se…
 
„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2:4) Ha csak azért adsz bármit is, hogy lásd, mit kapsz majd viszonzásul, akkor biztosan csalódás fog érni. A Biblia így figyelmeztet: „Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” Ha más ember javára és az ő fejlődésének érdekében ajándékozod oda magad, akkor ad…
 
„Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett.” (1Mózes 4:4–5) Kain művelte a földet, magot vetett, begyűjtötte a termést, és áldozatot ajánlott fel Istennek munkája gyümölcséből. Azt gondolta, hogy ezzel majd jó benyomást tesz Istenre, és Isten kötelességének érzi majd, hogy megáldja őt. Ez azonban nem így működik!…
 
„Szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak.” (Zsoltárok 102:29) A szülők azt szeretnék, hogy gyermekeik felnőve boldogok legyenek, biztonságban legyenek és legyen önbizalmuk. Csakhogy erre nincs semmi garancia. Hogyan válhat belőlük ilyen felnőtt? Jó jegyekkel és mindenféle díjakkal teli gyermekkornak köszönhetően? Vagy a vidéki …
 
„Változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róma 12:2) Amit fogyasztunk, az meghatározza teljesítményünket. Ezért kell vigyáznunk, mivel tápláljuk testünket, gyermekeinket, állatainkat, még arra is ügyelnünk kell, milyen üzemanyagot töltünk az autóba. Ám ugyanilyen fontos az is, mivel tápláljuk elménket, főleg akkor, ha figyelembe vesszük ezt az él…
 
„Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?” (2Korinthus 6:14) Az ökörnek és a szamárnak is egy farka, két szeme és négy lába van. De ha közös igába fogják őket, nem tudnak jól együttműködni, nem jönnek ki egymással, és különböző irányba húznak.…
 
„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1:6) Ha szeretnéd, hogy Isten akarata beteljesedjen az életedben, ne sürgesd a dolgokat! Sára, Ábrahám felesége ezt tette, és ennek eredményeként megszületett Izmael, ez pedig mindenféle családi viszályt és problémát okozott. Ne…
 
„Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.” (Zsoltárok 34:2) Az előfordulhat, hogy keveset dicsőítjük Istent, viszont a dicsőítést túlzásba vinni nem lehet. Dávid azt írja: „Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét!” (Zsoltárok 113:3). „Naponta hétszer dicsérlek téged” (Zsoltárok 119:164). „Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dic…
 
„Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsoltárok 32:5) Amikor Isten megbocsátotta Dávidnak a házasságtörést és gyilkosságot, Dávid ezt írta: „Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az…
 
„Aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben” (Júdás 24) Olyan barátokat válassz, akik tisztelik értékrendedet, különben előbb-utóbb arra kényszerülsz majd, hogy lemondj meggyőződésedről annak érdekében, hogy megtarthasd barátságukat! Ez túl nagy ár! József nemet mondott gazdája feleségének szexuális közeledésér…
 
„Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” (Példabeszédek 29:11) A Bibliában ezt olvassuk: „Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” A haragot szavakba öntve vagy akár némasággal is kifejezhetjük. Ha a hallgatást használod fegyverként, hogy fájdalmat okozz valakinek, azz…
 
„…még az emlékezetüket is eltörölted!” (Ézsaiás 26:14) A pszichológusok szerint minden harmadik ember elszenvedett már fizikai, érzelmi vagy szexuális abúzust. A legtöbbjük még beszélni is szégyell róla. Tele vannak nehezteléssel nemcsak a bántalmazó iránt, hanem azokkal szemben is, akiknek meg kellett volna védeniük őket, de nem tették. Az igazság…
 
„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép” (Példabeszédek 29:18) Karen Williams így folytatja: „Ahhoz, hogy sikeres csapatként tudjanak együttműködni, mindenkinek meg kell értenie, hogyan működik a másik (…) A célt megálmodó legyen olyan, mint egy vezérszurkoló! Lelkesítse a többieket, irányítsa a célra figyelmüket a megvalósítás folyamata során, hogy ne…
 
„Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak” (Róma 12:6) A szolgálatban – mint az élet minden más területén is – meg kell értenünk azt az egyénre szabott folyamatot, amely az adott személy lelki ajándékaival jár. Karen Williams írja: „Egy misszió több, különféle ajándékkal rendelkező személyből tevődik össze… akiket egy közös…
 
„Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád: fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák.” (Ézsaiás 60:4) Jézus a tékozló fiú példázatával többek között ezt is tanította: ne mondj le senkiről, bármilyen rossz dolgok vannak is az életében! Sokszor túl hamar feladjuk, mert: 1) Csak a viselkedésüket látjuk…
 
„Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt (…) odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése.” (Lukács 8:43–44) A Bibliában ezt olvassuk: „Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hátulról megérintette a ruhá…
 
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsoltárok 23:1) Miért hasonlít minket a Biblia a juhokhoz? Mert a világon a legnagyobb függésben élő teremtmények közé tartoznak; minden szükségük vonatkozásában a pásztorban kell bízniuk. Isten azt akarja, hogy te is így élj: tőle függj, támaszkodj és számíts rá! Ha folyton a hiánytól való félelemben élsz…
 
„Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek.” (Jakab 4:2) Mennyire mersz kérni imádságaidban? Amikor Illés azt mondta Elizeusnak: „Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem kétszeres rész a benned …
 
„Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.” (Ézsaiás 1:19) A 11. században III. Henrik* német-római császár belefáradt az uralkodással járó kötelezettségekbe, a nemzetközi politika miatt ránehezedő nyomásba és a világias udvari életbe. Jelentkezett Richard priornál, a helyi kolostor vezetőjénél, hogy fogadják be szemlélődő szerzet…
 
„Az Úr veled van, erős vitéz!” (Bírák 6:12) Egyszer egy sastojást tettek egy tojásait költő házityúk alá. A sasfióka ki is kelt és együtt nőtt fel a kiscsirkékkel. Egész életében úgy viselkedett, mint a csirkék: kapirgált az udvaron magvakat és rovarokat keresve, kotkodált, és soha nem repült a talajtól 1-2 méternél magasabbra. Aztán egy napon egy …
 
„Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek!” (Nehémiás 8:10) A Halleluja kórust egy nagyszerű énekkar előadásában hallgatva felismerhetjük, hogy Händelt Isten ihlette. Három hét alatt megírta az egész Messiás oratóriumot. Azt mondta, hogy az egész zenét szó szerint „kapta” hangok és motívumok szélviharában. Lázasan jegyezte …
 
„Majd ezt mondta nekem az Úr: Elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyvidéket, forduljatok észak felé!” (5Mózes 2:2–3) Egy biológus kísérletet végzett, melyet „hernyó-körmenetnek” nevezett el. A hernyókat egy szobanövény cserepének peremén sorakoztatta fel úgy, hogy a vezető hernyó farkához tette a következőt, míg a sor teljesen körbeért: az utolsó her…
 
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Korinthus 12:9) Pál azt írja: „…tövis adatott a testembe (…) Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy …
 
„Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe” (2Korinthus 12:7) A Biblia nem mondja el, mi volt az a „tövis” Pál testében, de Pál elmondja, miért engedte meg Isten: „hogy el ne bizakodjam.” A növekvő siker és az egyre nagyobb teljesítmény könnyen vezethet növekvő büszkeséghez és Istentől való függetlenedéshez. Észrevetted már, hogy…
 
„Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe” (2Korinthus 12:7) A bibliatudósok nem tudják pontosan, mi volt Pál „tövise”. Egyesek úgy gondolják, hogy a gyenge látása, mások beszédhibára gyanakszanak, megint mások valamilyen betegségre szavaznak. Miért nem mondja meg pontosan a Szentírás? Nos, ha látásproblémája lett volna, akkor a…
 
„A megpróbáltatás szüli az állhatatosságot” (Róma 5:3) Ugye, milyen érdekes, hogy ahogy idősödünk, egyre türelmesebbé válunk, pedig egyre kevesebb időnk van hátra? Miért van ez így? A perspektíva miatt. A problémáink nem sokat változtak, de a látásmódunk igen. Már nem zaklatnak fel azok a dolgok, melyek régen igen, mert eleget éltünk már ahhoz, hog…
 
„Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris megteszem.” (Ézsaiás 46:11) Isten életedre vonatkozó tervének megvalósulásához az kell, hogy bizonyos dolgok egy adott időben történjenek meg. Mivel ő látja a teljes képet, te viszont csupán korlátozott információval rendelkezel, bíznod kell benne – még akkor is, ha nem látod, hogyan fognak összeálln…
 
„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát” (Galata 4:4) Isten nem egyeztet velünk annak érdekében, hogy tervei illeszkedjenek a mi menetrendünkhöz. Isten rendeli el az időzítést, néha igyekeznünk kell, hogy tartani tudjuk a tempót, máskor le kell lassítanunk, hogy összhangban legyünk vele. Mária úgy tervezte, hogy férjhez megy Józsefhez…
 
„Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint” (Efezus 1:7) Manapság egyesek szeretnének eltávolítani mindent, ami a karácsonyban Krisztusra mutat, míg mások, úgy tűnik, teljesen megadják magukat a szekularizációnak. Ezért mi most nézzünk meg közelebbről néhány karácsonyi jelképet! Az apró m…
 
„De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén.” (Zsoltárok 27:13) Dávid legyőzött egy óriást, zsoltárokat írt és Izráel legnépszerűbb királya volt. Ám amikor az élet megpróbáltatásai miatt már az összeroppanás határán volt, azt írta: „Elcsüggednék, ha nem hinném, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén” (Zsoltárok 27:13 NKJ…
 
„…ott ültem közöttük hét napig…” (Ezékiel 3:15) Egy népszerű valóságshow címe: Undercover Boss [Álruhás főnök]. Ebben a televízióműsorban a vállalat tulajdonosa átlagos munkásnak adja ki magát, és együtt dolgozik az alkalmazottaival. Megtapasztalja a nyomást és a problémákat, melyekkel dolgozói naponta szembesülnek, megismeri erősségeiket és gyenge…
 
„Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt.” (1Mózes 2:15) Isten megteremtette az Éden kertjét, elhelyezte ott Ádámot, és megparancsolta neki, hogy művelje azt. Azt is mondta: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!” (1Mózes 1:28) Másként fogalmazva: „Legye…
 
„Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” (1Mózes 12:2) Isten azért áldotta meg Ábrahámot és azért tette naggyá nevét, hogy Ábrahám aztán áldássá lehessen mások számára. Jézus azt tanította tanítványainak, hogy legyenek az áldás közvetítői, és nyújtsanak segítséget a szükségben lévőknek. Ezért vonta be őket sokszo…
 
„Nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok.” (1Korinthus 16:9) Semmi sem válik igazán nagyszerűvé, amíg le nem győz egy leküzdhetetlennek tűnő nehézséget. Pál azt írja: „Efezusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok” (1Korinthus 16:8–9). A nagyszerű lehetőségek tárt kapui…
 
„…hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége.” (Efezus 3:10) Íme, három kihívás, amivel szembe kell néznie az egyháznak napjainkban. 1) Nem tapasztalhatjuk meg Isten új cselekedeteit, ha mindenáron a régihez ragaszkodunk. Pedig Isten célja az volt, hogy az egyházat használva m…
 
„Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni!” (Habakuk 2:2) Írd le a céljaidat! Isten azt mondta Habakuk prófétának: „Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni! Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert…
 
„Szeretteim és barátaim félreállnak, mert csapás ért, rokonaim is elhúzódnak tőlem.” (Zsoltárok 38:12) Ismerd fel, ki tartozik az életedbe és ki nem! Célunk elérésének egyik legnehezebb része, amikor rádöbbenünk, hogy a hozzánk legközelebb álló emberek nem osztoznak célkitűzéseinkben és nem akarnak részesei lenni. Akár évekig is győzködhetjük őket.…
 
„Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket.” (Ézsaiás 43:4) Inkább Istenre számíts, mint emberekre! Szükséged van másokra. Amikor Isten elhív valakit egy feladatra, akkor másokat is elhív arra, hogy mellette álljanak. Isten azt ígérte: „Embereket adok oda érted, és nemzeteket az…
 
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Példabeszédek 3:5) Inkább Istenben bízz, mint magadban! Ez nem azt jelenti, hogy folyton kétségek között kellene élned, megkérdőjelezve saját döntéseidet, tetteidet; sem azt, hogy tévedéstől félve el se merj indulni. Ha felismered és magadévá teszed Isten életedre vonatkozó tervét,…
 
„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.” (Jeremiás 1:5) Kérd Istent, hogy mondja meg, ki vagy! A könyvesboltok polcai tele vannak olyan kötetekkel, melyek azt állítják, hogy bármivé lehetünk, ha igazán eltökéljük. Bár ebben van némi igazság, de nem ez a teljes …
 
„Amikor Míszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket.” (ApCsel 16:7) Mindannyian egyedi ajándékokat és célokat kaptunk az életben Istentől. Jézus azt mondta: „Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az” (János 3:6). Ha „testtől született” vágyad van, ne várd el, hogy Isten teljesíti azt! …
 
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1:7) A Biblia azt tanítja, hogy a félelem egy „lélek”. Ez a lélek értelmes, gondolkodó lény, és hangja van, amivel beszél – és ha hagyod, irányítani fog. Ha ma a félelem lelkével csatázol, imádkozz így: „Uram, Igéd azt mondja, hogy ha téged kere…
 
„…akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.” (Zsoltárok 34:11) Elvesztetted az állásodat? Esélyes, hogy csődbe fogsz menni és a házadat is elárverezik? Olyan nehéz helyzetben vagy, mint még soha? Pál sokféle veszteséget megélt (ld. Filippi 3:8), de nem ragadt le itt. Továbbment, és ezt vallotta: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden s…
 
„Nincs hát jobb dolog, mint ha az ember (…) jól él fáradságos munkájából.” (Prédikátor 2:24) Lesznek idők az életben, amikor úgy tűnik, túl sok a tennivaló és nincs hozzá elég idő. Ám ha folyamatosan túlterheltnek érzed magad, az megmutatkozik a viselkedésedben, a kapcsolataidban, a munkahelyi teljesítményedben, sőt, még az Istennel járásodban is. …
 
„Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, arról kitudódik az.” (Példabeszédek 10:9) Vannak becsületes és vannak becstelen emberek, és érdekes módon mind elnyerik jutalmukat. Az első csoport Istentől kapott békében és biztonságérzetben él, a második csoport állandó félelemben a várható lebukás miatt. „A becsületeseket feddhetet…
 
„…amikor hallgatják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét.” (Márk 4:15) A magvető példázatában Jézus azt mondta: „Az útfélre esett mag: azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét.” Észrevetted már, hogy otthon milyen nyugodtan végignézel egy kétórás – és rekláms…
 
„Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra?” (Eszter 4:14) Mózes nyolcvanéves korában kezdte el szolgálatát, Eszter tizenévesként. A fiatal lány Mordokaj szavainak hallatán könnyen mondhatta volna: „Hadd nőjek fel előbb, hadd mehessek férjhez, hadd szülessenek gyermekeim, hadd váljanak valóra az álmaim, mielőtt kockár…
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login