Mai Ige 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Loading …
show series
 
„A mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket…” (2Korinthus 3:5–6) Jézus ezt mondta tanítványainak: „Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen” (Máté 26:41). Mit értett ezen? Azt, hogy tanítványai a Szentlélek erőt adó jelenléte nélkül – amiről nemrég ígérte, hogy hamarosan megkap…
 
„Én szolgáltatok nekik igazságot” (Ézsaiás 54:17 NLT) Hamisan vádoltak? Jézust is. Falánk és iszákos embernek nevezték, és bűnösök barátjának. Pál apostolt őrültnek és ostoba fecsegőnek tartották. A Biblia a Sátánt a „hazugság atyjának” nevezi (ld. János 8:44). Ha elkötelezted magad Isten akaratának cselekvésére, az ördög rád fog támadni – és ehhez…
 
„Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam.” (1Sámuel 1:27) Anna annyira szeretett volna gyermeket, hogy „lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt” (1Sámuel 1:10). Meg is fogadta Istennek, hogy ha megajándékozza egy fiúval, akkor őt egész életére az Úrnak adja (ld. 1Sámuel 1:11…
 
„Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel.” (Zsoltárok 29:11) Miért a munkából hazafelé tartó araszolgatást hívják csúcsforgalomnak? Az igazi csúcsforgalom a hazaérkezéskor kezdődik! A kora esti órákban mindenki éhes és ideges. A két dolgozó szülő általában fáradtan és ingerlékenyen ér haza, de részvétlen gyermekeiket ez nem érdekli,…
 
„Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent” (Filippi 2:14) Egy régi képregényben Lucy kijelenti: „De pocsékul érzem magam ma!” Kisöccse, Linus, aki mindig igyekszik elsimítani a dolgokat, így válaszol: „Talán segíthetek… Ülj ide a tévé elé az én helyemre, én pedig hozok neked valami finomságot. Néha csak egy kis kényeztetésre van szükségünk ah…
 
„Miután tanácskozott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!” (2Krónikák 20:21) Hatodszor: előre adj hálát Istennek! Képzeld el, hogy ott állsz egy hegy tetején, lenézel az előtted lévő völgybe és a szemben lévő hegyol…
 
„Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr.” (2Krónikák 20:17) Ötödik: állj nyugodtan! Figyeld meg, mint mondott Isten Jósáfátnak: „Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok”. Mit jelent veszteg (nyugton) állni, amikor válságban vagy? Ez egy olyan gondolkodásmód, eg…
 
„Nem a ti háborútok ez, hanem az Istené!” (2Krónikák 20:15) Negyedszer: tanulj meg hitben megnyugodni! Figyeld meg, hogyan válaszolt Isten Jósáfát imájára: „nem a ti háborútok ez, hanem az Istené!” Sokan kimerülünk amiatt, hogy saját erőnkből próbáljuk megvívni Isten harcait. A megtérésünk utáni kezdeti lelkesedéssel az egész világot buzgón meg aka…
 
Harmadszor: vidd problémáidat az Úrhoz! A válság közepette Jósáfát „az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett” (2Krónikák 20:3). Az imádság gyakran utolsóként jut eszünkbe. Miért? Mert magunktól akarjuk megoldani a problémáinkat. Egyszer egy diakónus odament egy lelkipásztorhoz, és ezt mondta: „Pásztor, van egy problémánk, amit nem tudunk megolda…
 
„Istenünk (…) nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Csak rád tekintünk!” (2Krónikák 20:12) Másodszor: ismerd el saját alkalmatlanságodat! Isten csak azoknak nem tud segíteni, akik azt hiszik, nincs szükségük a segítségére. Jósáfát király ezt mondta: „Istenünk (…) tehetetlenek vagyunk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támadt; nem tudjuk, hogy mi…
 
„Istenünk (…) tehetetlenek vagyunk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támadt; nem tudjuk, hogy mit tegyünk.” (2Krónikák 20:12) Isten segítségével Jósáfát király legyőzött nem csupán egy, de három hadsereget! Az ő győzelméből mi is megtanulhatjuk, hogyan győzzünk az élet harcaiban. Először is azonosítsd be az ellenséget! Sokaknak fogalmuk…
 
„Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók (…) nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók.” (1János 2:19) Vannak emberek, akikkel jól kijövünk, míg másokkal nem. Néhány esetben nem is kell kijönnünk velük! Tisztázzuk: nem arról beszélek, hogy szeretetlenek, érzéketlenek vagy megosztóak legyünk. Pál azt mondja: „amennyire tő…
 
„Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe” (Jónás 1:12) Nagy hiba ragaszkodni valakihez, ha Isten azt mondja, hogy engedd el őt. Amíg nem engedelmeskedsz Istennek, egyre vadabbul fog dühöngeni a vihar, amiben benne vagy, ahogy ez Jónással is történt. A Bibliában ezt olvassuk: „Majd ezt kérdezték tőle: Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk …
 
„És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.” (1János 2:20 Károli) Előfordult már, hogy gondolatban lejátszottál magadban egy párbeszédet? Először az egyik oldalt képviselted, aztán elképzelted, mit mondana erre a másik. Gondolj bele: ha te gondolatban le tudsz folytatni egy beszélgetést, akkor nem gondolod, hogy Isten is tud veled beszé…
 
„Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak.” (1Péter 3:8) Az együttérzés azt jelenti, hogy beleéljük magunkat a másik fájdalmába vagy örömébe. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Például megpróbáljuk kideríteni, mitől olyan stresszes vagy búskomor a másik ember. Mi foglalkoztatja őt, mi iránt érez szenvedélyes…
 
„…mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.” (Jakab 5:11) A krisztusi könyörület együttérez a szükségben lévőkkel. „Nagy főpapunk (…) Jézus, az Isten Fia (…) nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben” (Zsidók 4:14–15). Jézus megért – milyen vigasztaló tudat! B…
 
„Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta” (Lukács 10:33) Sok szótár az együttérzést sajnálatként, szánalomként, részvétként definiálja – ezek mind érzelmi reakciók. Jézus együttérzése azonban több puszta érzésnél, cselekvésbe is fog. A krisztusi könyörület felismeri mások szükségeit. „Semmit ne tegyetek önzésből…
 
„Öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot…” (Kolossé 3:12) Azok az emberek, akikkel mindennap találkozunk, észreveszik, hogy mit viselünk, ezért a Biblia így figyelmeztet: „öltsetek magatokra (…) jóságot”. Néha azonban a jóság az utolsó, ami eszünkbe jut. Gondolj csak bele, milyen gyakran mentél el egy lerobbant autó mellett anélkül, hogy me…
 
„…örüljön fáradozása eredményének: ez Isten ajándéka.” (Prédikátor 5:18) Felnőtt életünk kétharmadát kenyérkeresettel töltjük, és Isten azt akarja, hogy örömet találjunk a munkánkban. „Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének: ez Ist…
 
„Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket” (Efezus 5:2) Amerikában néha lehet látni az autókon olyan matricákat, melyek jelzik, hogy az autóban utazó gyermek melyik iskola kiváló tanulója. Bár mindannyiunknak jólesik gyermekeink sikere, két probléma merülhet fel az ilyen büszkélkedéssel kapcsolatban. Először is zavarhatja azokat a …
 
„Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled.” (5Mózes 31:8) Aggódsz amiatt, mert nem tudod, mi vár rád? Izráel egy jó helyzet felé tartott: az ígéret földjére. Csak nemrég jöttek ki egy rossz helyzetből, egy hátgörnyesztő, lélekölő, reményt kioltó, 430 éves rabszolgaságból. Most pedig szabadok lehetnek, a saját otthonaikban nevelhetik a csalá…
 
„Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz” (Prédikátor 9:9) Három dolog történik egy jó házasságban: 1) Megismered önmagadat. Ahhoz, hogy fejlődni tudj, reálisan kell szemlélned magadat, ehhez a legmegfelelőbb hely egy szeretettel teli otthon. Itt nyíltan tudod vállalni tévedéseidet és gyengeségeidet. Ez biztonságos hely az eleséshez. Fi…
 
„Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát.” (Példabeszédek 18:22) Ha idősebb vagy hatvanévesnél, akkor valószínűleg olyan korszakban nőttél fel, amikor nem túl sok elvált embert ismertél, sőt, a téma is tabu volt. Most a gyermekeid olyan világban nőnek fel, ahol naponta mennek tönkre a házasságok. Ha nem akarod, hogy a …
 
„Mert én, az Úr vagyok a te gyógyítód.” (2Mózes 15:26) Miért nem gyógyul meg minden beteg, aki imádkozik a gyógyulásért? Nem tudjuk, Isten nem mondja el nekünk. Azt tudjuk, hogy a kétség és hitetlenség akadályozhatja Isten csodatévő munkáját életünkben. Amikor Jézus hazatért otthonába, ahol mindenki ismerte őt, ezt olvassuk: „nem is tett ott sok cs…
 
„Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” (Lukács 22:40) Megpróbálhatod a legjobb pókerarcoddal meggyőzni az embereket, hogy jobban vagy, mint valójában, de legbelül tudod, melyek azok a területek, ahol leggyakrabban ér kísértés, mi az, amiben el szoktál bukni. Valószínűleg te is vezetsz egy listát magadban a gyenge pontjaidról. Mások talán ötöst…
 
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1János 1:9) Legjobb szándékaink és erőfeszítéseink ellenére mindannyian alulmaradunk Isten mércéjével szemben (ld. Róma 3:23). Nos, mi a megoldás? „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. H…
 
„Te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.” (Zsoltárok 22:4 Károli) Az a hely, ahol élünk, az otthonunk vagy a „lakóhelyünk”. Amikor Istent dicsőítjük, azzal azt mondjuk: „Érezd magad otthon, Uram!” Hol lakik Isten? Sokféle lakcíme van, közülük az egyik a „dicséretek”. Ahogy mély, bensőséges kapcsolatban vagyunk azokkal, akikkel egy csa…
 
„Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt.” (1Timóteus 4:15) Egyszer Chuck Swindollhoz beugrott egy barátja, hogy „szeretetben megmondja neki az igazságot” (ld. Efezus 4:15). A férfi ezt mondta: „Nem hiszem, hogy elbuknál erkölcsi kérdésben. Engem az aggaszt, hogy megkísérthet, hogy az Istennel és a …
 
„Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer” (Példabeszédek 1:5) Ha végiggondolod, miben hibáztál, akkor felismered, hogy az akkori rossz gondolkodásmódod okozta a tévedést, ezért kell megvizsgálnod, hogy jól gondolkodsz-e. „Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer.” Hogyan? Ha megtanuljuk é…
 
„Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte!” (1Mózes 16:9) A Bibliában ezt olvassuk Hágárról: „…olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálóleánya! Honnan jössz, és hová mégy? Ő így felelt: Úrnő…
 
„Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél” (Filippi 1:23) Ha a halál elragad valakit, akit szerettél. A Sátán bűntudattal próbál gyötörni, hogy mit tettél vagy mit nem tettél meg szeretteddel, amíg élt. Ne hallgass rá! A Biblia vádlónak nevezi őt (ld. Jelenések 12:10). Inkább örülj annak, hogy a hozzátartozód jó kapcs…
 
„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” (Zsoltárok 34:19) Ha valaki összetörte a szívedet. Ha valaki összetöri a szívedet és elárulja a bizalmadat, sebezhető állapotba kerülsz. Az ellenség pedig ki fogja használni sebezhetőségedet, hogy rávegyen a következő négy dologra, melyek még többet árthatnak, elterelhetnek a…
 
„Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is…” (1Korinthus 10:13) Ha megszeged a házassági fogadalmadat. Ezzel megszeged Isten törvényét, összetöröd a házastársad szívét, szégyent hozol Krisztus ügyére, félsz a lelepleződéstől, a rövid távú élvezetért hosszú tá…
 
„Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant.” (1Korinthus 9:25) Ha túl sokat eszel. Tanulmányok bizonyítják, hogy a nyugati világ népességének több mint fele túl sokat eszik. Ha te is azok közé tartozol, akinek problémája van a túlzásba vitt evéssel…
 
„Gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem.” (Jeremiás 1:12) Amikor veszéllyel kell szembenézned. Dávid ezt mondta: „Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, se…
 
„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2:4) Ha csak azért adsz bármit is, hogy lásd, mit kapsz majd viszonzásul, akkor biztosan csalódás fog érni. A Biblia így figyelmeztet: „Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” Ha más ember javára és az ő fejlődésének érdekében ajándékozod oda magad, akkor ad…
 
„Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett.” (1Mózes 4:4–5) Kain művelte a földet, magot vetett, begyűjtötte a termést, és áldozatot ajánlott fel Istennek munkája gyümölcséből. Azt gondolta, hogy ezzel majd jó benyomást tesz Istenre, és Isten kötelességének érzi majd, hogy megáldja őt. Ez azonban nem így működik!…
 
„Szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak.” (Zsoltárok 102:29) A szülők azt szeretnék, hogy gyermekeik felnőve boldogok legyenek, biztonságban legyenek és legyen önbizalmuk. Csakhogy erre nincs semmi garancia. Hogyan válhat belőlük ilyen felnőtt? Jó jegyekkel és mindenféle díjakkal teli gyermekkornak köszönhetően? Vagy a vidéki …
 
„Változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róma 12:2) Amit fogyasztunk, az meghatározza teljesítményünket. Ezért kell vigyáznunk, mivel tápláljuk testünket, gyermekeinket, állatainkat, még arra is ügyelnünk kell, milyen üzemanyagot töltünk az autóba. Ám ugyanilyen fontos az is, mivel tápláljuk elménket, főleg akkor, ha figyelembe vesszük ezt az él…
 
„Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?” (2Korinthus 6:14) Az ökörnek és a szamárnak is egy farka, két szeme és négy lába van. De ha közös igába fogják őket, nem tudnak jól együttműködni, nem jönnek ki egymással, és különböző irányba húznak.…
 
„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1:6) Ha szeretnéd, hogy Isten akarata beteljesedjen az életedben, ne sürgesd a dolgokat! Sára, Ábrahám felesége ezt tette, és ennek eredményeként megszületett Izmael, ez pedig mindenféle családi viszályt és problémát okozott. Ne…
 
„Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.” (Zsoltárok 34:2) Az előfordulhat, hogy keveset dicsőítjük Istent, viszont a dicsőítést túlzásba vinni nem lehet. Dávid azt írja: „Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét!” (Zsoltárok 113:3). „Naponta hétszer dicsérlek téged” (Zsoltárok 119:164). „Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dic…
 
„Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsoltárok 32:5) Amikor Isten megbocsátotta Dávidnak a házasságtörést és gyilkosságot, Dávid ezt írta: „Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az…
 
„Aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben” (Júdás 24) Olyan barátokat válassz, akik tisztelik értékrendedet, különben előbb-utóbb arra kényszerülsz majd, hogy lemondj meggyőződésedről annak érdekében, hogy megtarthasd barátságukat! Ez túl nagy ár! József nemet mondott gazdája feleségének szexuális közeledésér…
 
„Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” (Példabeszédek 29:11) A Bibliában ezt olvassuk: „Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” A haragot szavakba öntve vagy akár némasággal is kifejezhetjük. Ha a hallgatást használod fegyverként, hogy fájdalmat okozz valakinek, azz…
 
„…még az emlékezetüket is eltörölted!” (Ézsaiás 26:14) A pszichológusok szerint minden harmadik ember elszenvedett már fizikai, érzelmi vagy szexuális abúzust. A legtöbbjük még beszélni is szégyell róla. Tele vannak nehezteléssel nemcsak a bántalmazó iránt, hanem azokkal szemben is, akiknek meg kellett volna védeniük őket, de nem tették. Az igazság…
 
„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép” (Példabeszédek 29:18) Karen Williams így folytatja: „Ahhoz, hogy sikeres csapatként tudjanak együttműködni, mindenkinek meg kell értenie, hogyan működik a másik (…) A célt megálmodó legyen olyan, mint egy vezérszurkoló! Lelkesítse a többieket, irányítsa a célra figyelmüket a megvalósítás folyamata során, hogy ne…
 
„Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak” (Róma 12:6) A szolgálatban – mint az élet minden más területén is – meg kell értenünk azt az egyénre szabott folyamatot, amely az adott személy lelki ajándékaival jár. Karen Williams írja: „Egy misszió több, különféle ajándékkal rendelkező személyből tevődik össze… akiket egy közös…
 
„Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád: fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák.” (Ézsaiás 60:4) Jézus a tékozló fiú példázatával többek között ezt is tanította: ne mondj le senkiről, bármilyen rossz dolgok vannak is az életében! Sokszor túl hamar feladjuk, mert: 1) Csak a viselkedésüket látjuk…
 
„Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt (…) odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése.” (Lukács 8:43–44) A Bibliában ezt olvassuk: „Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hátulról megérintette a ruhá…
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login