परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुने

6:47
 
공유
 

Manage episode 328636859 series 1040451
Player FM과 저희 커뮤니티의 AWR Podcasts and Adventist World Radio 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
त्यसैले त, हामीलाई यहाँ जे देखाइएको छ त्यो मुक्तिको योजनाको सार हो। प्रभु आफैंले हाम्रा पापहरूको दण्ड आफैंमा सहनुका साथै भुक्तान गर्नुहुन्छ!

2310 에피소드