Malak 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
یکی از بخش‌های مختلف بولتن آیه‌های ملکوت است که در آن تلاش می‌شود در مورد موضوع هر شماره یک یا چند بیان از آثار بهائی عرضه شود تا بیشتر با نظرات و ایده‌های آیین بهائی آشنا شوید.
 
Malak On The Road | Entrepreneur | Self Discovery Malak On The Road is an entrepreneur, a world traveller, and a seeker in Self Discovery and she is on her own self discovery journey, in this podcast she discusses topics around the self discovery journey and that includes programs that are rooted deeply in our unconscious mind, religion, philosophy and culture, helping people to remember elevating their consciousness and unconscious state of mind.
 
السلام عليكم. انا ملاك. من لايت قلو ليش هذي الشو موجود؟ عشان نفسي اخلق عالم جديد عالم حنون على بعض, تعاطف, تسامح, تفاهم بحب غير مشروط ونفسي يكون مكان كلنا نتقدم فيه سوا ونصير احسن. ووين بلقى هذا المكان؟ انا عارفة اني بألقاه هنا... وكمان عندي خبرة 10 سنين في مجال الوعي, وابي افيد الناس واستفيد... حتكلم عن تطوير الذات والإهتمام بالنفس. تقريبا حتكلم من 5-10 دقايق وكل مره موضوع... انا هنا اذكر وليس اعلم. حركز على الوعي من الأساسيات, للعمق, للسماء... لكل موضوع يطري على بالكم. عشان جسم, عقل, نفس, ...
 
Welcome to the EHLAYJHIYOW ESQUIBEL-REYES real deal talk 📻 here is where you get motivational, positively, life-changing, and a voiceto rebuild you salvation speeches. With some preaching of the true gospel our father YaHaWaH Alahyam and how to connect to your spiritual self and how to follow the Laws and commandments of the most high so. The 10 tribes are all Latina and Indian descent are the chosen children of the most high . shalam thank you for tuning in(SMILE WE ARE ALIVE TODAY THANKS T ...
 
Loading …
show series
 
Hey everyone, I hesitated so much in creating Arabic content for Malak On The Road, but after some journaling and thinking, I have done it! Here is my first arabic podcast, and in this Malak On The Road podcast بالعربي I will be sharing with you a little bit about me, and so much more on the meaning of self discovery journey. ----- I'd love to have…
 
بخش‌هایی از نوشته‌های حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم بهائی درباره طرز سلوک بهائیان با سایر مردمان از هر گروه و هر خطه. نصیحت ایشان درباره دور شدن از بیگانگی و از میان بردن بغض و جور و عداوت. همچنین عقاید آن حضرت درباره نتایج اتحاد و نادانی.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در مورد رد ادعای فلاسفه که عالم طبیعت را کامل می‌دانند. و نیز بیانات ایشان در مورد لزوم تربیت کودکان عالم.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در معنی مردگان و زندگان را از دیدگاه بهائی توضیح می‌فرمایند. همین طور معنی تولد درعالم بعد که با تولد در این عالم تشبیه نموده اند.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره گذران عمر و نصیحت ایشان درباره دانستن ارزش زندگی و باطل نشدن لحظه‌های آن. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره حفظ مراتب در مورد جوانان و سالمندان.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء درباره دلایلی که یک خانواده می‌تواند به موفقیت و عزت و احترام دست یابد. در بیانی دیگر آن حضرت خصوصیات زندگی خانوادگی را تاکید می‌فرمایند.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی درباره شدت حس نفرت پیروان مذاهب از یکدیگر پیش از ظهور حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و ایجاد محبت و اتحاد میان آنان پس از ایمان به آیین جدید. همچنین تاکید آن حضرت به بهائیان به رفتار انسانی و نداشتن کینه و نفرت با دیگران.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی که متذکر می‌شوند اراده خداوند از خلقت انسان چه بوده است. همچنین تاکید آن حضرت بر نیاز عالم انسانی بر دو مدنیت جسمانی و روحانی برای ترقی و پیشرفت انسان.저자 PersianBMS
 
بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی. ایشان به یکی ا زمخاطبین خود نصیحت می‌فرمایند تا در جوانی به اخلاق روحانی متخلق شود و به عرفان آن حضرت موفق گردد. بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی که خاطرنشان می‌فرمایند تا زود است زمان را ازدست ندهیم. چرا که ایام جوانی خیلی زود در گذر است.저자 PersianBMS
 
بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره واکنش مردمان نسبت به تغییراتی که در اثر ظهور یک آیین جدید رخ می‌دهد. بیانی از حضرت عبدالبها درباره تقالید و ارتباط دین با تفکر و تعمق و علم.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائي که در آن‌ها به تکالیف و وظایف بهائیان در مورد تعلیم و تربیت کودکان اعم از دختر و پسر تاکید می‌فرمایند.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی و نصایح ایشان به بهائیان در مورد رفتار با همه مردمان در عالم و توصیه ایشان در مورد توجه به حق در زمان احاطه غم و رنج저자 PersianBMS
 
بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره وظیفه بهائیان نسبت به دیگران و تعریف آن حضرت از کلمه مواسات. بیانی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره مفهوم مواسات. بیانی از شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی درباره انسان امروزی.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره مقام خرد و آن چه باعث ترقی عالم و مردمان می شود. بیانی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در مورد خدماتی که ادیان به عالم انسانی کردند.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهاپی خطاب به متفکرین جهان و احزاب مختلف و دعوت آنان به اتحاد و اتفاق و دست برداشتن از بیگانگی . بیانی از حضرت عبدالبهاء خطاب به بهاپیان و نصیحت آنان در یگانگی و اتحاد با یکدیگر و با جهانیان. بیانی از حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی در مورد نقش نهادهایی که حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء تاسیس نموده اند در جهان…
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره شرایط استقرار صلح عمومی، اعتقاد بعضی از مامورین دولتی درباره عدالت، و تنازع بقا در طبیعت.저자 PersianBMS
 
بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره اثرات عرفان حق و خدمت در راه او. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی و نصایح ایشان در مورد خدمت به مردم و کمک به آنان در راه تحصیل علوم و فنون. ترجیح اعمال بر افعال. دستگیری از افتادگان و بی سروسامانان.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم بهائی که در آن‌ها بهائیان را به اخلاق نیک و مدارا و مهربانی با همه مردم جهان دعوت می‌فرمایند저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره صنعت ( هنر ) و هنرمند. بیاناتی از حضرت عبدالبها درباره هنر و جلوه آن در آثار هنرمند از جمله موسیقی‌دان، شاعر و نقاش. و لزوم آموزش هنر به کودکان.저자 PersianBMS
 
بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره مقام بیت العدل اعظم عالی‌ترین شورای مدیریتی جامعه جهانی بهائی. بیاناتی از جضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره وظایف محافل که شوراهای اداری جامعه بهائی هستند.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آیات و آثار بهائی درباره وظایف بهائیان نسبت به همه و نیز حیوانات. همچنین توضیح ایشان درباره علل تفاوت و تنوع مظاهر طبیعت.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره مشورت و تاثیرات آن بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی درباره مشورت، تاثیرات و شرایط آن.저자 PersianBMS
 
شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی در مورد سفرهای حضرت عبدالبهاء، مبین آثار بهائی به غرب به چند نکته از کیفیت حضور آن حضرت در مجامع عمومی و ملاقات با گروه‌های بسیاری از مردم از هر قشر و دانشمندان و بزرگان ادیان و دیگران اشاره می‌فرمایند.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم دیانت بهائی. ایشان زنان را به تلاش در تحصیل علم و کسب کمالات معنوی و مادی دعوت می‌فرمایند. هم‌چنین تربیت اطفال اعم از پسر و دختر را اقدامی اساسی برشمرده آن را بزرگ‌ترین خدمت دانسته‌اند.저자 PersianBMS
 
چند بیان از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره اشتغال به کار و یادگیری صنعت و تلاش برای منفعت عموم مردم. هم‌چنین بیاناتی از حضرت عبدالبهاء جانشین حضرت بهاءالله درباره دیدگاه دیانت بهائی در مورد کار و وظایف بهائیان در این مورد.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی، حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی، و شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی درباره وظایف والدین در تربیت اطفال، هدف و نتیجه تربیت کودکان، و نقش مادران در تربیت فرزندانشان.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره نوع معاشرت با دیگران. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار دیانت بهائی درباره یکی بودن نوع انسان. و نیز: اختلافات یا تفاوت‌ها چه اثرات و ثمراتی در عالم وجود دارند.저자 PersianBMS
 
بیانی از شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی درباره علت نزدیک‌تر شدن جوامع انسانی به یکدیگر. بیانی دیگر از ایشان درباره عدم موفقیت اصل تفاهم متقابل و طرح‌های عمومی تعاون و تعاضد. و نیز در بیاناتی دیگر به نقد خودکفایی ملت‌ها پرداخته چند نمونه از اهداف دیانت بهائی را توضیح می‌فرمایند.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی درباره نحوه نگرش به جهان، نیاز انسان به روحانیات، نیاز به صلح و وحدت저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم بهائی درباره علت آمدن ادیان و تاثیراتی که دین باید داشته باشد.저자 PersianBMS
 
در آغاز بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و بعد چند مناجات از حضرت عبدالبهاء جانشین حضرت بهاءالله و مبین آثار بهائی را می شنوید. این مناجات‌ها مخصوص کودکان هستند.저자 PersianBMS
 
بیان اول: از حضرت بهاءالله درباره علت تحمل بلایا و صدماتی که ایشان متحمل شده اند. بیان دوم: از حضرت عبدالبها. آیا می‌توان با تعرض به افراد آنان را وادار به تغییر باور قلبی نمود؟ بیان سوم: چرا باید به همه مهربان بود؟ آیا عقاید افراد بشر به دیگر افراد مربوط است؟저자 PersianBMS
 
قسمت‌هایی از سه لوح از حضرت عبدالبهاء درباره کائنات و تاثیر و تاثر آن‌ها بر یکدیگر و بر حیات روی زمین. قسمتی از لوح دکتر فورال درباره طبیعت و قوانین حاکم بر آن.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در مورد عدالت نزد امرا و روسای حکومت ها و مقام امیر عادل. همچنین بیانی از شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی که در مورد اهمیت عدالت در میان ارکان اداری این آیین فرموده اند.저자 PersianBMS
 
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء که در کتاب حال و آینده جهان، توسط شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی نقل قول شده. درباره ارتباط میان مردمان در سابق و حال و مقایسه این دو زمان.저자 PersianBMS
 
اول: در بدایع الآثار جلد ۲ بیانی از حضرت عبدالبها آمده که فرد مخاطب را تسلی می دهند. ترغیب و تشویق می فرمایند. به نظر می رسد مخاطب افسرده و غمگین است. دوم: نظر حضرت عبدالبها درباره آرزو که در مکاتیب جلد ۷ چاپ شده.저자 PersianBMS
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login