Kjonnsavdelingen 공개
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Den 30. april, 1924 åpnet Oslo Mødrehygienekontor dørene i Øvre Slottsgate. Her kunne man få tak i litt av hvert: barselpakker, spedbarnstøy - og beskyttelsesmidler. Hva var egentlig det for noe? Og hva skulle egentlig foregå på disse kontorene? I denne episoden ser vi nærmere på Katti Anker Møller og hennes kamp for de ugifte mødrene, etableringen…
  continue reading
 
Kvinnedagen har både samlet og splittet kvinnebevegelsen. I dag er fortsatt 8. mars preget av stort engasjement, politiske konflikter og tidvis turbulent organisering. Parolene og toget på kvinnedagen er på mange måter det viktigste symbolet for kvinnebevegelsen, og kampen om kvinnedagen var - og er - en kamp om definisjonsmakt. I denne episoden av…
  continue reading
 
Kunstner, feminist, opprører – Aasta Hansteen var blant de første kvinnene som tok malerutdanning. Hun ble kjøpt inn av Nasjonalgalleriet, og hun representerte Norge på verdensutstilling i Paris. Hun engasjerte seg i samfunnet langt utover forventningene man hadde til datidens kvinner, startet kvinneforeningen Nemesis. Men ble også karikert og latt…
  continue reading
 
Hvordan kan gamere bruke avatarer for å iscenesette en identitet? spør programlederne i denne episoden. De har intervjuet gamingforsker Khalid Azam, som forteller hvorfor dataspill gikk fra å være forbundet med voksne menn og maskulinitet på 1960-tallet, til å noen tiår senere bli markedsført mot barn og gutter. "Nå gamer jentene!" var et hurrarop …
  continue reading
 
Kan reproduktive teknologier bøte på problemer knyttet til fallende fødselsrater? Og bør staten ta større ansvar for å gjøre disse teknologiene tilgjengelige for hvermannsen? spør programlederne i denne episoden.Dagens gjest er forsker på reproduksjon, Kristin Engh Førde, som har skrevet doktorgrad om surrogati i India. Hør henne snakke om markedet…
  continue reading
 
Hvor trykker skoen for dagens menn? spør programlederne i den 26. episoden av Kjønnsavdelingen om Mannsutvalget, et offentlig utvalg utnevnt av regjeringen 26. august 2022. Hør utvalgsleder Klaus Jervel presentere utvalgets mandat, og forklare hvorfor han mener at vi trenger større fokus på menns likestillingsutfordringer i Norge. Deretter kommer e…
  continue reading
 
Jo lenger ut på bygda du kommer, desto mer mistrives jentene. Hvorfor er det sånn? spør programlederne i denne episoden. Hør Ingunn Marie Eriksen og Patrick Lie Andersen, som har forsket på ungdomslivet på bygda, forklare hvorfor så mange jenter mistrives i distriktene. I sin rapport Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge …
  continue reading
 
Klasseforskning har gjort et comeback de siste årene, mener sosiolog Jørn Ljunggren ved Oslo MET. Han gjorde i 2016 og 2017 feltarbeid som elektriker på byggeplasser i Oslo og omegn og er ukas gjest i denne episoden av Kjønnsavdelingen, en podkast fra Kilden kjønnsforskning.no. Hvilke erfaringer gjorde Ljunggren i felten? Og hvordan har arbeiderkla…
  continue reading
 
Piskestraff for voldtekt – eller samtykkeskjema på nattbordet? Hvordan kan voldtekt forebygges? Hør historiker Trine Rogg Korsvik fortelle om det omstridte lovforslaget som gjorde aktivisten Ragna Nilsen til en persona non grata i kvinnebevegelsen på 1890-tallet, før vi spoler frem til samtidens debatt om samtykkelov med forsker Anne Bitsch og prof…
  continue reading
 
Flere kvinner enn menn stemmer, likevel er kvinneandelen under 40 prosent i kommunestyrene. Bare tre av ti av landets ordførere er kvinner. Betyr det at vi har et likestillingsproblem i lokaldemokratiet, eller er kvinner godt nok representert? Hør opptak fra lanseringen av Tidsskrift for kjønnsforsknings spesialutgave om Politikk, kjønn og likestil…
  continue reading
 
Statsministeren oppfordrer til at vi skal føde flere barn, samtidig lever mange alene. Hvordan finner menn og kvinner kjærligheten, og hvilken rolle spiller kjønn på markedet for kjærlighet? Hør kjønnsforsker Øystein Gullvåg Holter om åttitallets kjønnsmarked, psykolog Peder Kjøs om mennene som må skjerpe seg for å lykkes på et samlivsmarked med ny…
  continue reading
 
Er guttene skolens tapere? Og er skolen tilpasset jenter, eller blir de syke av skolestresset? Gutter presterer generelt sett dårligere enn jenter i grunnskolen. Men hva betyr det? I episode 19 snakker vi med ekspertutvalgsleder Camilla Stoltenberg og ungdomsforskerne Harriet Bjerrum Nielsen og Kristoffer Chelsom Vogt om hvordan gutter og jenter pr…
  continue reading
 
Hvorfor er dystopiske fortellinger som Handmaid's tale så populære? I episode 18 spør vi om fremtidsvisjoner er stedet å lete etter feminisme, eller sexisme. Forskerne Ingvil Hellstrand og Janne Stigen Drangsholt diskuterer feministisk science fiction, populære dystopier og hvorfor Handmaid's tale treffer tidsånden så godt. Toril Moi går i dybden p…
  continue reading
 
Hvordan endrer forholdet mellom mor og datter seg når moren blir gammel og syk? Og er bøker av døtre som skriver om erfaringer med den syke og døende moren i ferd med å bli en egen sjanger? I dette klippet snakker litteraturforsker Margery Vibe Skagen og kjønnsforsker og forfatter Wencke Mühleisen om Mühleisens bok "Jeg skulle ha løftet deg varsomt…
  continue reading
 
Hva skjer med kjønnsrollene når vi blir eldre? I episode 17 av Kjønnsavdelingen snakker vi med forfatter og kjønnsforsker Wencke Mühleisen og litteraturforsker Margery Vibe Skagen om overgangsalderen og den eldre kvinnens plass i kulturen. Aldringsforsker Kirsten Thorsen forteller hvilke likestillingsutfordringer som preger alderdommen, og hvordan …
  continue reading
 
Hvordan oppsto kjønnsforskningen som fagfelt i Norge? Nå kan du høre opptak fra Kilden kjønnsforskning.no sitt 20-årsjubileum, hvor tema var kjønnsforskningen historie – fra kvinneliv til kjønnstrøbbel. Beatrice Halsaa forteller om hvordan kvinneforskningen oppsto på 1970-tallet, og Øystein Gullvåg Holter om utviklingen av mannsforskningen. Agnes B…
  continue reading
 
In Hungary, the authorities have recently banned gender studies. Globally, an increasing number of states attack democratic values such as academic freedom and freedom of expression. These regimes all want to restore conservative family ideologies, and consequently diminish women’s rights and the development towards gender equality. This podcast is…
  continue reading
 
Transpersoner i Norge har rett til å endre juridisk kjønn etter eget ønske, og noen får tilgang på medisinsk behandling. Slik har det ikke alltid vært. Hør om kampen for transkjønnedes rettigheter, og om hvilke utfordringer som gjenstår. Opptak fra arrangement på Litteraturhuset i Bergen 28. mai 2018, med Skeivt arkiv, historiker Sigrid Sandal, Ari…
  continue reading
 
Interseksjonalitet har blitt et sentralt begrep i forskning, politikk og feministisk aktivisme. Det brukes for å forstå kompleks diskriminering, men hva betyr det egentlig? I episode 16 utforsker vi hva et interseksjonelt perspektiv innebærer. Kjønnsforsker Berit Gullikstad forklarer hvordan begrepet fant veien fra USA til norsk forskning og politi…
  continue reading
 
Er det vanskelig å være feminist og religiøs? Og hvilke likestillingsutfordringer finnes i islam og kristendommen? Episode 15 handler om religion, kjønn og feminisme. Teolog og religionsforsker Anne Hege Grung forklarer hva islam og kristendommen sier om kvinner og likestilling. Namra Saleem og Birte Nordahl diskuterer sin tro og forklarer hvorfor …
  continue reading
 
Hva er Beyoncés feminisme? Og hvorfor handler mannsidealet i r'n'b og hiphop så ofte om å dominere kvinner? I episode 14 snakker vi om kjønnsrollene i mainstream popmusikk. Musikkforsker Kai Arne Hansen og tidligere musikkjournalist Nazneen Khan-Østrem diskuterer hvordan idealer for maskulinitet og femininitet i musikken har endret seg, og hvordan …
  continue reading
 
Hvordan lages barn? Og hvem skal få lage dem? I dag har mange som ønsker å bli foreldre mulighet til å få medisinsk, teknisk hjelp dersom de ikke kan bli gravide gjennom samleie – men ikke alle. Flere og flere tyr til assistert befruktning, både heterofile par, lesbiske par og enslige kvinner. I episode 13 forteller Maria Kielland Krag om å få to b…
  continue reading
 
#stilleføropptak, #nårmusikkenstilner, #nårdansenstopper og ikke minst #metoo har vist at seksuell trakassering og ulikestilling preger kulturbransjene. 8. mars møtte en musikkforsker og et panel av kulturarbeidere opp på Ingensteds i Oslo for å diskutere kjønn i kulturlivet. Hør Tami Gadir fra Universitetet i Oslo, filmprodusent Nina Barbosa Blad,…
  continue reading
 
Alle vil ha likestilling, men hvem har ansvar for at vi får det? I episode 12 snakker vi med Bjørn Lescher-Nuland fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og Thomas Walle fra likestillingsutvalget. De forklarer oss hvordan politikere og byråkrater styrer norsk likestillingspolitikk. Hva er egentlig likestillingsintegrering, hva priorit…
  continue reading
 
Hva har klimaendringer med likestilling å gjøre? Og er kvinner mer miljøvennlige enn menn? I episode 11 spør vi hva som er viktigst av likestilling og miljøet – og om vi må velge! Malin Jacob fra bloggen Grønne jenter forteller om feministiske miljøstrategier, Bodil Maal fra Norad påpeker kjønnsperspektivet i de globale klimautfordringene, og kjønn…
  continue reading
 
Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn. I tillegg jobber mange kvinner deltid, og ender som økonomiske tapere i pensjonisttida. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Vi snakker med samfunnsøkonom Sara Cools og Julie Lødrup fra LO om lønn, pensjon, pappapermisjon og kjønnsforskjeller i det norske arbeidslivet. Sosiolog og kjønnsforsker Hel…
  continue reading
 
Hvordan rammes kvinner og menn av krig? Og hva gjør forestillinger om kjønn med hvordan vi ser på krigerske kvinner? I episode 9 av Kjønnsavdelingen snakker vi med fredsforsker Inger Skjelsbæk om kjønn og krig. Hun forklarer hvordan voldtekt har blitt brukt som en krigsstrategi, og vi spør henne om likestilling i forsvaret kan gi mindre krig. Åsne …
  continue reading
 
Kvinneandelen i høyere utdanning har gått fra 0 til 61 prosent på 135 år. Damenes inntog i høyere utdanning er en del av den norske likestillingsrevolusjonen. Men samtidig som kvinner inntar tidligere mannsbastioner som juss, medisin og psykologi, velger også mange ungdommer yrker i tråd med gamle kjønnsstereotypier. Vi snakker med Reidar Jessen om…
  continue reading
 
Etter Stortingsvalget 2017 ligger det an til å bli oppunder 45 % kvinnelige politikere på Stortinget. I episoden om politikk og valg spør vi valgforsker Johannes Bergh og likestillingsforsker Cathrine Holst om kvinnelige politikere gir god likestillingspolitikk. Gudrun Schyman forteller hvorfor hun startet partiet Feministisk Initiativ, og Beatrice…
  continue reading
 
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de store likestillingsutfordringene i Norge. Men hva skjer når robotene kommer? Vil menn bli overflødige i tekniske yrker og strømme til helsesektoren? Vil arbeidslivet styres av mobilapper, og arbeidsmiljøloven bli satt på sidelinjen? Under Arendalsuka stilte Tore Tennøe fra Teknologirådet, Eli Gunhild By f…
  continue reading
 
I sesongens siste episode snakker vi om feminisme og kvinnekamp. Historiker Trine Rogg Korsvik forteller om 1970-tallets Kvinnefronten og Nyfeminister og deres viktigste kampsaker. Medieforsker Synnøve Skarsbø Lindtner har studert det feministiske ukebladet Sirene, som ble elsket og utskjelt gjennom 70-tallet. Samfunnsdebattant Nancy Herz, FETT-red…
  continue reading
 
Er kvinner på flukt mer utsatt enn menn? Og er innvandring en trussel mot norsk likestilling? Femte episode tar for seg de kjønnede aspektene ved migrasjon. Safia Abdi Haase forteller om sin flukt fra Somalia til Norge, og om sitt syn på integrering, mens Leila Langdalen fra ROSA-prosjektet svarer på spørsmål om prostitusjon og trafficking. Silje V…
  continue reading
 
Fjerde episode handler om kropp! Hva vet du egentlig om kvinners underliv? Eller om kvinnehjertet? Vi snakker med forskerne Eva Gerdts og Gunn Engelsrud om kjønn i helseforskning, og spør hvorfor kvinners kropper har blitt nedprioritert innen medisinsk forskning. Nina Brochmann snakker om sin bok Gleden med skjeden, diskuterer hvilket kroppsfokus s…
  continue reading
 
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en av de viktigste likestillingsutfordringene i Norge. Hvorfor har kvinner endt opp med ansvaret for velferdsstatens ressursutfordringer, og hva gjør det med sykepleieryrket? I tredje episode av Kjønnsavdelingen snakker vi om omsorgsarbeid og velferdsstatens ansvar. Forskerne Halvard Vike og Julia Orupabo fortelle…
  continue reading
 
Hvordan fremstilles kvinner og menn i norske medier? Og hvem har definisjonsmakta? I andre episode av Kjønnsavdelingen utforsker vi likestillingsutfordringene i media. Medieforsker Elisabeth Eide forklarer kjønnsforskjellene i media, mens Aina Landsverk Hagen forteller om sin forskning på netthets av journalister og bloggere. Marta Breen og Ronja P…
  continue reading
 
Voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem i Norge, og en utfordring for å oppnå likestilling. I første episode av Kjønnsavdelingen forteller Andrea Voldum og June Holm om stiftelsen "Vi tror deg", som skal tilby hjelp til voldtektsofre. Line Kolstad Rødseth, kjent fra dokumentarfilmen "Stolt av deg", forteller om sine erfaringer med å ta en voldtekts…
  continue reading
 
Bonusepisode! Bakgrunnen for Kjønnsavdelingen er Beijingplattformen fra 1995, en liste over tolv store likestillingsutfordringer. I denne bonusepisoden får vi besøk av Lise Christensen, som var på kvinnekonferansen i Beijing i 1995, og Sofia Srour, jusstudent og skribent i Aftenposten og ung feminist. Vi spør: hva har endret seg siden 1995, og hva …
  continue reading
 
Loading …

빠른 참조 가이드