Innovasjon 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere. De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design... BIs Senter for byggenæringen treffer disse folk, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg. See ac ...
 
Loading …
show series
 
Det fins for mange uproffe bestillere som gjør at de blir veldig mye diskusjoner og man ender opp i rettsaker med entreprenører, og kanskje også med rådgivere. Er det å investere mer i bedre planlegging en del av løsningen? Hva betyr det i praksis? Hva er profilen til den gode bestilleren? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
Nordiske land har de samme utfordringer når det kommer til bærekraftig utvikling. De er alle like dårlig tid, og det er logisk å tenke at disse land er tjent med å samarbeide. Men er dette mulig i Norden?... der alle liker å gjøre ting på hver sin måte? Og kan sirkulær økonomi bli temaet som vil samle Norden? See acast.com/privacy for privacy and o…
 
Bærekraft handler om at det vi gjør i dag ikke skal begrense de som kommer etter oss. Dette fordrer ny praksis i byggenæringen. Uavhengig av hvilken rolle du spiller i byggenæringen, handler dette om å bli mer bevisst på det vesentligste i det du gjør... og gi slipp på resten. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
I BAE næringen snakker man mye om å bli mer bærekraftig, om å jobbe mer digitalt, om å koordineres mer på tvers av fag og roller... Hør hva forskerne ved BI har funnet ut hittil om hva utfordringen i byggenæringen egentlig er, og hvordan næringen vil utvikle seg i de kommende år. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.…
 
«Vi klarer ikke å produsere gode nok bygg.» Kompleksiteten i byggenæringen øker stadig, og mainstream svaret fra aktørene i næringen er å sette stadig flere rådgivere i sving, og forsøke desperat å takle utfordringer med koordinering og ledelse av svært kompleks tverrfaglig arbeid. Men løsningen kan ligge et helt annet sted.... der man ikke finner …
 
Det er mye snakk om proptech, men når planla du bruk av sensorer i ditt bygg sist? Mye gjenstår før sensorteknologi blir et normalt element i prosjektering, bygging og drift av våre bygg. Dagens innovasjonsleder påstår at dette er enklere enn man skulle tro. Og som vanlig... handler det om kunnskap. See acast.com/privacy for privacy and opt-out inf…
 
Dagens arkitekter og ingeniører anvender stadig mer avansert programvare i deres arbeid. Noen påstår at vi er blitt fullstendig avhengige av programvaren for å utføre arbeidet vårt og at programvaren kan bli et hinder til vår faglige utfoldelse. Andre mener at vår generasjon bevitner starten av en ny æra, der digitale verktøy, design av arbeidspros…
 
Det oppleves et gap mellom drift og prosjekt. Behovene til drift er ofte ikke godt nok hensyntatt i prosjektfasen. Innsikt fra drift som kan være nyttig/avgjørende for prosjekteringsvalg er ikke å finne blant de prosjekterende. Enda driftskostnader er suverent størst i et byggs livssyklus, har byggeprosjekter ofte finansielle rammer som fremmer pri…
 
Det er nesten en million hus i Norge som er bygget med førindustrielle byggesystemer. Disse er hus man lever “med”, snarere enn “i”. Disse husene har i seg kvaliteter og ressurser som kan bli tapt for alltid hvis man ikke har kunnskap om de byggesystemene som ble brukt da disse husene ble bygget. Hvor mye vet vi i 2021 om førindustrielle byggesyste…
 
«Integrerte Prosjekt Leveranser (IPL) og den sagnomsuste Virtual Design and Construction (VDC) er egentlig en kompenserende tiltak for dysfunksjonelle entrepriseformer!» Nemlig de vanlige entrepriser som er organiserte etter faglige inndelinger, som fremmer interessene til de enkelte «fag» og «roller», og som tar fokus vekk fra kundens beste verdi.…
 
Strømbransjen beskyldes for både å være introvert og komplisert å forstå. Sammen med analysespesialistene i Thema Consulting har vi i Itera derfor utarbeidet en omfattende rapport om det norske strømmarkedet! I denne spesialutgaven av Iterasjoner snakker vi oss varme om markedsutvikling, strukturendringer, teknologi og ikke minst forbruker-perspekt…
 
Alle vet at det offentlige (Staten, Fylkeskommunene, Kommunene) har stor innkjøpsmakt. Kan denne makten virkelig brukes til å stimulere innovasjon i byggenæring? Veien går fra å spesifisere hva som skal anskaffes til å beskrive hvilket behov som skal dekkes. Men hvilken kompetanse må da innkjøperne i det offentlige ha for å vurdere innovative løsni…
 
Norge er under omstilling, og beveger seg mot en grønnere økonomi og et mer digitalisert samfunn. Endringene er skjedd allerede. Vi i byggenæringen må bare prøve å henge med. De som forstår endringene, kan ta ledelsen og få konkurransefortrinn. Men hva innebærer det å ta ledelse i en næring i endring? See acast.com/privacy for privacy and opt-out i…
 
Tradisjonelt har bade arkitekter og ingeniører hatt en forkjærlighet for “virgin materials”, materialer som aldri har blitt utnyttet før. I dag er begrep som “sirkulæritet” og “sirkulære løsninger” på full fart inn i byggenæringen. Det handler om å sikre gjenbruk av ressurser og materialer. Mange materialer egner seg ikke så godt til resirkulering……
 
The number of foreign companies active in the Norwegian market is increasing. These companies are come to stay. They are changing the business landscape and the way large infrastructure projects are imagined and realized. What barriers emerge through cross-cultural interactions? Are the Norwegian stereotypes real? Is the Norwegian AEC sector able t…
 
I denne første episode i Korona-tiden spør vi om byggherren kan fremme innovasjon i BAE prosjekter. Har norske byggherrer riktig ambisjonsnivå? Er de motiverte til å utfordre status quo? Byggherren bør ha evne, vilje og kompetanse til å jobbe mot innovative mål. Hvilke kompetansekrav stilles til byggherrer som vil skape noe innovativt? Hvordan ser …
 
Hvor digital er byggenæringen blitt i 2020? Kan maskiner utveksle informasjon sømløst på tvers av ledd i verdikjeden? Klarer vi å knytte BIM modellen mot byggeplass, vareprodusenter og forvaltnings- og kalkulasjonssystemer? Andre næringer har allerede bygget slike standarder som tilrettelegger for informasjonsflyt på tvers av aktører og ledd i verd…
 
Det er ikke alltid lett å forstå hvordan nye teknologier fungerer, og mulighetene de representerer. Itera lanserer derfor i disse dager en innsiktsrapport som avmystifiserer viktige teknologier. I denne episoden av Iterasjoner møter vi noen av Itera-folkene bak rapporten: Tom Kr. Foosnæs, Jorunn Aarskog, Lars Erik Røise og Andreas Almquist. Stein A…
 
Få klimagassbudsjett inn i bestillingen! BAE næringen står for en betydelig andel av det nasjonale årlige klimagassutslipp. Det å bygge nye anlegg har betydning for oppnåelse av de nasjonale bærekraftmål. Mens ordet kostnad er brukt mange ganger i en typisk bestilling av nye BAE prosjekter, ordet klima er ofte ikke nevnt en gang. Offentlige byggher…
 
VDC sier de som kjenner godt til Virtual Design and Construction. Hva er VDC? Flere digitale verktøy er på vei inn i byggenæringen. Hva trengs for å lede et byggeprosjekt ved hjelp av digitale verktøy? Hva er verdien vi skaper? Hvor langt har vi kommet med VDC i Norge? Kan vi virkelig endre arbeidsprosessene våre? Og hvorfor i all verden kan ikke v…
 
BAE bransjen kan lære en del av dagligvare bransjen: bruk av standarder for vareflyt, prosesseffektivisering, bruk av felles komponenter for å kunne samhandle best på tvers av aktører. Det er veldig store verdier som potensielt kan skapes gjennom bruk av standarder og mer effektiv anleggslogistikk. Mye kostander å spare for eksempel gjennom digital…
 
Man ler kanskje av de som vil bygge et bygg slik som man bygger en bil... men dette er blitt til en tilbakevendende tema. Hva betyr egentlig å industrialisere byggeprosessen? Må de estetiske verdiene vike? Hvordan forene det kreative uttrykke til arkitekten og entreprenørens behov for effektiv bygging? Hvor skal man satse for å lykkes? Gjest i dage…
 
Det er små marginer i byggenæringen, og investeringene i innovasjoner og ny teknologi kan nok bære preg av det, men i de siste 10 år har vi opplevd en stor økning i forståelsen for hvor viktig teknologiutvikling er for byggenæringen. Nå er det veldig mye snakk om digitalisering... Hvilke faktorer bør man fokusere på for raskest mulig å utnytte pote…
 
Boligprisene har eksplodert i siste tiårene, marginene til rådgiverne minsker, entreprenører tjener ikke penger... byggeprosjekter ligner av og til på en bikkjeslagsmål. Skal det bare fortsette slik? Kan entreprenører tenke annerledes? Hvor skjules mulighetene for de som våger å tenke nytt? Hvilke trender driver markedet? Gjest i dagens episode er …
 
Gjør byggenæringen nok for å bidra til de nasjonale klimamålene? Materialene i et bygg står for en meget stor prosentandel av byggets klimafotavtrykk. Verdikjeden er i stor grad basert om forbruk av ‘jomfruelige’ materialer. Hva skjer med avfallet som produseres i en byggeplass? Er sirkulær økonomi noe for byggenæringen? Klarer vi visjonen om at de…
 
Samhandling er noe man snakker ofte om i forbindelse med konfliktnivået i byggenæringen. Å sikre gode samhandling over tid er en oppgave for ledelsen hos alle aktørene i prosjektet. Samhandling i byggenæring krever mot, bevissthet og vilje til å ta opp vanskelige saker. Kan man tvinge entreprenør og byggherre til å samhandle? Hva skal til for at sa…
 
Gir du nøkkelen til ditt framtidige gull bort til noen andre? Byggenæringen skal bli veldig mye mer opptatt av åpne standarder på informasjon og data som den skaper. Skal man tvinge leverandører av systemer og software pakker at de skal være baserte på åpne standarder? Hvor store verdier kan man skape med anvendelse av åpne standarder? Byggenæringe…
 
Integrated Project Delivery er en filosofi som utfordrer dagens forståelse av verdiskaping og risikofordeling i byggenæringen. Kan rådgivere tenke nytt og selge noe annet enn timer? Er vi i gang med en kulturendring i retning av å større tillit mellom aktører i byggenæringen? Hvilken rolle vil teknologiutvikling vil spille i denne endring? Gjest i …
 
Det er i byggeprosjektet at alle aktører møtes. Det er der innovasjon og annerledes tenkning kan skje. Spredning av Virtual Design and Construction som metodikk er et eksempel på det. Det er viktig for næringen å kunne spre gode erfaringer og lærdom fra prosjekt til prosjekt. Hvordan kan man ha et systematisk og strukturert tilnærming til læring på…
 
I Die Hard 4 hacker skurkene kritiske datasystemer og lammer hele samfunnet. Dessverre skjer ikke dette bare på film. I 2018 angrep terrorister Atlanta med «ransomware», og gjorde livet vanskelig for 6 millioner innbyggere. I 2019 var det Baltimores tur. Her hjemme husker vi angrepet på Norsk Hydro, som gjorde at de tapte hundrevis av millioner. Me…
 
Hva er egentlig lykke, og gjør digitale løsninger oss lykkeligere? Skal alt som kan digitaliseres digitaliseres hvis det er lønnsomt? Og hva er egentlig lønnsomt i et etisk perspektiv? Denne episoden ble spilt inn live under Arendalsuka 2019. Med oss hadde vi Vigdis Austrheim, Lederrådgiver, næringslivsleder og foredragsholder (Businessmastering AS…
 
Hva krever dagens dynamiske organisasjoner av lederskap og kommunikasjon? Hvilke nye forventninger har unge medarbeidere, og hvordan kan vi møte disse? Hva er god endringsledelse og hva skal til for å oppnå varig resultater. Hør Iterasjoner live fra KLPs «Redd Kåre»-dag, med Elin Vigrestad, leder kundeopplevelse/endringskommunikasjon (DNB), Krister…
 
Teknologi endrer. Men hva skjer når vi sviper bort mulige partnere på Sukker, Tinder og Happn – nesten som i et dataspill? Er det greit at flammende kjærlighetsbrev og røde roser erstattes av selvsentrerte brukerprofiler med klisjébilder av menn på fjelltopp og damer i rød kajakk? Maren Lauritsen skriver master om Tinder, Sara Skarstein Rytterage h…
 
Dette er spørsmålrunden som ble holdt etter live-innspillingen av episoden "Gissel på Tinder: hva gjør teknologien med kjærlighetslivet vårt?". Teknologi endrer. Men hva skjer når vi sviper bort mulige partnere på Sukker, Tinder og Happn – nesten som i et dataspill? Er det greit at flammende kjærlighetsbrev og røde roser erstattes av selvsentrerte …
 
Hva skal til for å fange publikum og få dem med på det du vil formidle? Hva er historiefortelling og hvordan kan du unngå at publikum gjesper til en uendelig rekke av PowerPoint-slides? Og hvordan takle et dødt publikum som er mest opptatt av mobilen? Her får du mange gode råd, for i denne episoden byr vi på et fyrverkeri fra formidlingsekspertene …
 
Holder advokatbransjen godt tak i fjærpenn og blekkhus og ser faks som en skummel teknologisk nyvinning? Eller er bransjen både endringsvillig og fremoverlent? Er de klare til å møte nye kundebehov og en hverdag hvor juridiske problemstillinger knyttet til selvkjørende biler og roboter står på dagsordenen? Partner Line Coll og IT-ansvarlig Mette Ah…
 
Hva gjør man når forretningsmodellen henger i en tynn tråd? Hvilke grep tar man når virksomheten er tvunget til å fornye seg og tenke nytt? I denne episoden går vi nærmere inn på to helt ulike bedrifters fortelling om hvordan de har klart å endre retning gjennom nye arbeidsmåter- og prosesser, forretningsutvikling, kommunikasjon og rett og slett å …
 
Hvordan kan et nettverk av dingser gjøre hjemmene våre smartere, og eldres hverdag utenfor et gamlehjem enklere og tryggere? Og hvilke sikkerhetsmessige utfordringer får vi på kjøpet når vi overlater nøkler, kaffemaskiner og toalettet vårt til et stemmestyrt system som er koblet på nett? Denne episoden handler om dingsene på nett, også kjent som «t…
 
Nå skal alle jobbe i tverrfaglige team - men er det egentlig en god ide? KLP skal gå over fra en prosjektbasert til teambasert modell - men hva er utfordringene, fallgruvene og hva må til for å lykkes? Høyskolelektor Cecilie Asting fra BI gir sammen med digital-lederne Åsne Taksrud og Ole Johan Heum fra KLP mange av de gode svarene. Denne episoden …
 
I strandkanten blir det refleksjoner om smått og stort – og en sommerprat med konserndirektør Arne Mjøs i Itera. Han snakker både om å tryne på ski, om ledelsesfilosofi og teknologisk fremtid. Dessuten blir det bok- og musikktipps – og ikke minst sommerstemning med måker, bølger og greier.
 
I dag designes alt fra fysiske gjenstander og visuelle identiteter til systemarkitektur og brukeropplevelse. Men hva er egentlig design og er det verdt å bruke penger på? Er kanskje design vi ikke merker den aller beste? Professor Tone Bratteteig UIO, fagleder design Irène Sætre og interaksjonsdesigner Loritha Magnussen gir oss mange av svarene i d…
 
Handler bærekraft om hardcore forretning eller grønn miljøpolitikk? Eller kanskje begge deler? Gjester denne gangen er Iteras egne Einar Strømstad og Line Svingen fra avdeling for digital forretning og brukeropplevelse. De forteller hvorfor bærekraft og business er viktig fremover, og ikke minst - hvordan lykkes med dette. Episoden er spilt inn for…
 
Tesla gründer Elon Musk hevder kunstig intelligens (AI) er farligere enn atomvåpen og at teknologien er livsfarlig og må reguleres. Andre mener AI og roboter er menneskehetens fremtid. Men hva er egentlig AI og hva skiller den fra menneskelig intelligens. Kan virkelig Musk har rett i at vi står i fare for å skape et teknologisk Armageddon eller er …
 
Kanskje er det spørsmål om tid før hacking rammer deg? For vi hører nesten daglig historier om mobiler som bli hacket, om private bilder spredd på nett, om økonomisk nettsvindel og nyheter om store datainnbrudd i «sikre» data systemer både i private og offentlige virksomheter. Men hva er egentlig hacking? Og hvor kommer begrepet fra? Er det slik at…
 
Ny teknologi og digitalisering bidrar til at verden endrer seg i enorm fart, og selv om mye er usikkert kan vi med sikkerhet si at herfra vil utviklingen bare skje enda raskere. Mange virksomheter opplever å være del av et digitalt race som de lurer på hvordan de skal overleve. Det vil vi forsøke å svare på! Digital forretning er tema for denne epi…
 
Kinesiske myndigheter er i ferd med å sette i gang et system som skal overvåke og rangere kinesiske innbyggere basert på big data. De kaller det "Social Credit System", og det implementeres i 2020. Hva slags system er egentlig dette? I denne episoden har vi snakket med kinesiske studenter og Berkeley professor Xiao Qiang som har forsket på systemet…
 
This is the additional interview with Professor Xiao Qiang! ** The Chinese government plan on implementing a system where Chinese citizens almost constantly are under surveillance and ranked according to their actions. This has been named a "Social Credit System", and is expected to be fully implemented nation-wide in 2020. Chinese students and pro…
 
I denne episoden diskuterer et superpanel med reklameguru Nils Petter Nordskar, Ingeborg Volan fra Adresseavisa og Bente Kalsnes fra Oslo MET sosiale mediers rolle ved inngangen til 2018. Hva skjer når Facebook tilbyr en markedsføringsplattform som når halve jordas befolkning. Hva skjer når en aktør tilbyr å målrette budskap basert på enkeltindivid…
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login