Gobierno 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Onda Cero irratian egindako elkarrizketa batean, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburu Javier Hurtadok azpimarratu du sailak Euskadi dibertsifikatuaren aldeko apustua egin duela, turismo …저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
En una entrevista en Onda Cero el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha destacado la apuesta del Departamento por una Euskadi diversificada, con oferta de calidad, competitiva y sostenible en materia de turismo que se verá reforzada por los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística. Estos planes se financian a través d…
 
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoan lortutako akordioaren balioa nabarmendu du, akordio horri esker Euskadik bermatuta baitu bere inbertsio-gaitasuna “Gizarte gisa esaten ari gara inor ez dadila atzean geratu. Gauza bera enpresa-sarean, ez dugu bi abiadurako industria nahi” “Enpr…
 
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha destacado el valor del acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico, gracias al cual Euskadi tiene garantizada su capacidad inversora“Como sociedad decimos que nadie quede atrás. Lo mismo en el tejido empresarial, no queremos una industria a dos velocidades”“…
 
Usurbilen ur lasterren kanala egiteko proiektua martxan dela iragarri du Bingen Zupiriak eta Maialen Chourrauten izena jartzea proposatu du Etxera itzulita Donostian eskaini du bere lehenengo prentsaurrekoa Maialen Chourrautek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Bingen Zupiriarekin batera. Agerraldian Basque Team-eko koordinatzaile Olatz Lega…
 
Bingen Zupiria anuncia un proyecto para construir un canal de aguas bravas en Usurbil y propone poner el nombre de Maialen Chourraut De vuelta a casa, Maialen Chourraut ha ofrecido su primera rueda de prensa en Donostia-San Sebastián junto al consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria. En la comparecencia también han participado Ol…
 
Josu Erkoreka Lehenengo Lehendakariordea eta Segurtasuneko sailburuak Amorebieta-Etxanoko eraso bortitzaren ostean gertatutako atxiloketak izan ditu hizpide. Erkoreka sailburuak Ertzaintza zoriondu du, jipoi bortitzaren ostean egindako lan azkar eta eraginkorragatik.저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, se ha referido, esta mañana, a las detenciones tras la agresión de Amorebieta-Etxano. El consejero Erkoreka ha felicitado a la Ertzaintza por su rápida y eficaz actuación después de la brutal paliza.저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Finantza Transakzioak, Zerbitzu Digitalak eta merkataritza elektronikoaren BEZa dira euskal Ogasunek bilduko dituzten zerga-figura berriak2022an, Eusko Jaurlaritzak % 0,9ko erreferentziazko defizit-tasa eta % 15,6ko zor-tasa izango ditu; Foru Aldundien defizita, berriz, % 0,2koa izango daVioleta Ruiz Almendral izango da Arbitraje Batzordeko preside…
 
• Transacciones Financieras, Servicios Digitales y el IVA del comercio electrónico son las nuevas figuras impositivas que recaudarán las Haciendas vascas• El Gobierno Vasco contará con unas tasas de referencia de déficit del 0,9% y de deuda del 15,6%, mientras que el déficit de las Diputaciones Forales será del 0,2% en 2022…
 
Ertzaintzak eta Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoak elkarrekin koordinatuko dira segurtasun-distantziak behar bezala bete daitezen, edukiera-mugak errespeta daitezen, aglomerazioak …저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
La Ertzaintza y Policía Local de Vitoria-Gasteiz se coordinan para el correcto cumplimiento de las distancias de seguridad, el respeto a los límites de aforo, evitar aglomeraciones, …저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako ostalaritzako elkarteekin bildu da gaur sailburua gaueko aisiarako laguntza berrien ikuspegia azaltzeko.Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburu Javier Hurtadok gaur aurkeztu dizkie ostalaritzako elkarteei laguntza-programa berriaren lerro orokorrak; 12 milioi inguru bideratuko dira gaueko aisiako ostalaritzare…
 
El Consejero se ha reunido hoy con las asociaciones de hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava para explicarles el enfoque de las nuevas ayudas al ocio nocturno.저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Apertura plicas económica - C06/003/2021 - Acuerdo Marco para la selección de auditores que colaboren con la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco en la ejecución de las auditorías de operaciones establecidas en los Planes de Control de los ejercicios 2021 (segunda fase) a 2024, correspondientes a los Fondos Estructurales y de Inversión E…
 
Pliken irekiera ekonomikoa - C06/003/2021 - Esparru-akordioa, 2014-2020 programazio-aldirako Europako Egitura eta Inbertsio Funtsei (EGEF, EGF eta FEMP) dagozkien 2021etik 2024ra bitarteko ekitaldietako Kontrol Planetan ezarritako eragiketen auditoriak gauzatzen Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoarekin lankidetzan arituko diren auditore…
 
Donostia Ospitalea da Estatuan Luxturna, erretinako distrofia hereditarioak tratatzeko lehenengo gene-terapia, aplikatzeko hautatutako 5 zentroetako batTerapia berri honek begietako gene-terapiako tratamenduen abangoardian kokatzen du Osakidetza저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
El Hospital Donostia es unos de los 5 centros seleccionados a nivel estatal para la aplicación de Luxturna, la primera terapia génica para distrofias hereditarias de retinaEsta nueva terapia coloca a Osakidetza en la vanguardia de los tratamientos de terapia génica ocular저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Pliken irekiera teknikoa - C02/013/2021 - Behatokiaren egoitza informatikoa sortzea, gizarte-aurreikuspenaren sektoreari buruzko informazioa biltzea, eta pentsioei buruzko dokumentu-oinarria eguneratzea, aztertzea eta ustiatzea. Behatokiaren informazioa eta dokumentazioaren zabalkundea.저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Apertura plicas técnica - C02/013/2021 - Creación de la sede informática del Observatorio, recogida de información sobre el sector de previsión social, actualización, análisis y explotación de la base documental sobre pensiones. Información y difusión de la documentación del observatorio.저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Lehendakaria, Arantxa Tapia sailburuak lagunduta, elkartearen eraketa-ekitaldian izan daBAIC Euskadin Adimen Artifizialaren garapena gidatu eta bultzatzeko sortu da17 erakundek sortu dute BAIC (Basque Artificial Intelligence Center), Adimen Artifizialeko Euskal Zentroa, Euskadin Adimen Artifizialaren garapena gidatu eta bultzatzeko eta, bide horret…
 
El Lehendakari ha asistido a la constitución de este centro que nace para liderar e impulsar el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Euskadi17 entidades han constituido la Asociación BAIC (Basque Artificial Intelligence Center) Centro Vasco de Inteligencia Artificial con el objetivo de liderar e impulsar el desarrollo de la Inteligencia Arti…
 
PCTB2021006 espedientearen C gutunazaleraren irekiera Zamudioko udalerriko Aresti sektoreko 3. EEA urbanizatzeko obra-kontratua prozedura ireki erraztuaren bidez esleitzeko lizitazioa저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Apertura Sobre C - sobre de fórmulas, del expediente PCTB2021006, para adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado el contrato de obra de la urbanización de la UE-3 del Sector Aresti en el municipio de Zamudio저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak Aniceto Agirrebeitia Esteban Salsamendi batailoi komunistako milizianoaren gorpuzkiak eman dizkio familiari, DNA laginak erkatuta haren nortasuna zehaztu ostean.Haren gorpuzkiak Amorebieta-Etxanoko Bizkargi mendian hobitik atera zituzten 2020ko abenduan, eta Duintasunaren Kolunbarioan hobira…
 
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha entregado a la familia los restos de Aniceto Agirrebeitia, miliciano del batallón comunista Esteban Salsamendi, tras determinar su identidad a través del cotejo de muestras de ADN.Sus restos fueron exhumados en el monte Bizkargi de Amorebieta-Etxano en diciembre de 2020 y han sido inhumados…
 
Iñigo Urkullu lehendakariak jakitera eman duenez Presidenteen Konferentziara joatea erabaki du Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa ospatzeko akordioa ezagutu ostean. Hala eman du ezagutzera gaur goizean BAIC Elkartearen, Adimen Artifizialeko Euskal Zentroaren, eraketa-ekitaldiaren ondoren.저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha informado que acudirá a la Conferencia de Presidentes tras alcanzarse un acuerdo para la celebración de la Comisión Mixta de Concierto Económico. Así lo ha dado a conocer en las declaraciones realizadas tras el acto de constitución de la Asociación BAIC, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial.…
 
2020aren balantze ekonomikoa egiteak lasaitasun dosi on bat eskatzen du, munduko ekonomia suntsitu zuen koronabirus-pandemiaren urtea bezala gogoratuko baita; bake garaietan ere ezagutu gabeko BPG jaitsierarekin. Euskal ekonomiaren kasuan, beherakada % 9,5ekoa izan zen.저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Hacer un balance económico del 2020 requiere una buena dosis de serenidad porque será recordado como el año de la pandemia del coronavirus que asoló a la economía mundial, con descensos en el PIB que nunca antes se habían conocido en tiempos de paz. En el caso de la economía vasca, la caída fue del 9,5%.…
 
Apertura plicas económica - T-0009/21 - Renovación de sistemas de captación de datos de tráfico en emplazamientos estratégicos de la red de carreteras de la CAPV.저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Bingen Zupiriari elkarrizketa egin diote gaur Euskadi Irratiko “Faktoria” saioan. Bertan, besteak beste, txertaketa kanpaina, ostiraleko presidenteen arteko bilera eta Next Generation funtsak izan ditu hizpide.저자 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Irekia
 
El consejero de Cultura y Política Lingüística y Portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha sido entrevistado, hoy, en el programa “Faktoria” de Euskadi Irratia; donde se ha referido, entre otros temas, a la campaña de vacunación, a la reunión de presidentes del viernes y los fondos Next Generation.…
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login