Gereformeerde Kerk Graaff Reinet 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
(1) God se Koninkryk is nie net mooi woorde nie, maar (2) ‘n Koninkryk van krag! (3) Hoe lyk die krag in mense se lewens? *Weens tegniese probleme het die laaste +-5min se klank nie opgeneem nie. Die volledige preek is in video beskikbaar op YouTube: https://youtu.be/PO89v9D8Nbw
 
(1) Moses se ouers, Moses self, Israel en Ragab wys vir ons dat ons sekere geloofsbesluite moet neem. (2) Die lewens van die Rigters en profete wys die beproewings van ons geloof en (3) Ons is deel van hierdie geloofsfamilie en ons verkry die beloofde belofte
 
Heb. 11:1-7| Hebreërs Reeks: Sonder geloof kan ons God nie behaag nie 1. Belangrike kenmerke van die geloof wat God behaag en Vertroue & Oortuiging Ons glo, want ons sien nie 2. Die praktiese uitwerking daarvan in die lewe van gelowiges wat God behaag Abel as voorbeeld van gelowiges wat vertrou in God se bloedoffer van verlossing en vergifnis Henog…
 
1. Ons gedagtewêreld verander met Jesus se hemelvaart Ons lewe is veilig toegesluit in Christus - daar waar Hy is, is ons Met ons nuwe identiteit ontvang ons ook ’n nuwe mentaliteit 2. Daarom moet ons ’n hemelse mentaliteit hê Die Here verander die intensies agter ons gedagtes (soek die dinge daarbo) & Hy verander ook die inhoud van ons gedagtes (b…
 
Heb. 10:26-39| Hebreërs Reeks: Behou die geloof en lewe! 1. Waarom moet ek die geloof behou? Want as jy die offer van Christus verwerp het, is daar geen ander offer vir jou sondes nie. Sonder Christus staan jy nog onder die eerste Adam. Skuldig, ellendig, doemwaardig. 2.Hoe moet ek die geloof enduit behou? Onthou wat jy reeds in die hemele hét! Moe…
 
1. Die basis van ons vrymoedigheid Ons het vrymoedigheid: ’n vrye en rustige gesindheid, om voor die Here te lewe Juis omdat ons Jesus, ons Groot Priester het, wat vir ons die pad na God se teenwoordigheid oopgemaak het 2. Drie oproepe o.g.v. ons vrymoedigheid Neem vrymoedigheid om voor die Here te staan en met Hom te praat, want jy wéét nou dat di…
 
1. Jesus se ontsaglike droefheid Jesus ervaar ’n helse droefheid, in die ware sin van die Woord, sodat ek nie die helse droefheid, benoudheid, pyn en smart sal deurgaan nie. 2. Jesus het my verlos van die hel se benoudheid Hoe lyk jou angs, jou droefheid in die lig van Christus se ontsaglike verskrikking in Getsemané en aan die kruis?…
 
1. Jesus se gelykenisse verberg en ontsluit die geheime van sy Koninkryk * Deur gelykenisse ontsluit die Here die geheimenisse van Sy Koninkryk vir Sy kinders, maar * Die gelykenisse verberg ook die geheimenisse vir die wat buite Sy Koninkryk staan 2. Die gelykenis van die saaier ontsluit vir ons die vier reaksies op die Woordverkondiging a) die on…
 
1.Diere-offers kon nie sondes wegneem nie Diere-offers was die skaduwee van die wonderlike, toekomstige realiteit 2.Die beter skuldoffer van Jesus se liggaam het wel sondes weggeneem Die Psalms (Ps 40 & 110) in die Ou-Testament sing alreeds van: Jesus se menslike liggaam wat ’n beter offer is as die offer van dierevleis, want Sy liggaam is die volm…
 
1.’n Hofsaak teen Jerusalem die regsaak word aangekondig die aanklag die vonnis die Here sal die saak verdedig! 2.In die hofsaak hoor ons wat die Here van ons vra Hy vra skulderkenning en dat ons die gevolge van ons sondes gelowig dra Hy vra vir die regte gesindheid eerder as dooie pligpleging
 
1.Die bloed van die ou verbond het die vlees gewas Die tabernakel- & priesterdiens in die ou verbond was seremonies wat die liggaam gereinig het Hierdie seremonies moes herhaaldelik plaasvind, omdat die Allerheiligste ontoeganklik was Hoe moet ons kyk na godsdienstige rituele? 2.Die bloed van die nuwe verbond was die gewete Die bloed van die Hoëpri…
 
1.Jesus is vir my soos ’n goeie Gasheer Die Here is vir Dawid soos ’n Herder met sy skape (v. 1-4), maar ook soos ’n Gasheer vir sy gaste (v. 5,6). Die Here ontvang ons soos ’n Gasheer en berei vir ons die tafel (tafel met toonbrode) voor en bedien ons met die Brood van die Lewe. 2.Sy goedheid isoorvloedig Hy salf my met die beste olie: deur die we…
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login