Ganapati 공개
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Aumkar Sanskar Kendra - Shree Ganapati Atharvasheersha - पाणिनीय / परसवर्ण पध्दती ==== नमस्कार 🙏 मी श्रीमती अस्मिता शरद देव, ॐकार संस्कार केंद्राची संस्थापिका आणि संचालिका. १९९८ मध्ये स्थापन झालेल्या ह्या केंद्रात संपूर्ण स्वास्थ्यासाठी ॐकार उपासना, बाल संस्कार वर्ग, पाणिनीय / परसवर्ण पध्दतीने श्रीगणपति अथर्वशीर्ष पठण वर्ग, श्रीसूक्त पठण वर्ग, श्री लक्ष्मीमातेचे संक्षिप्त पूजन इत्यादि वर्ग घेतले जातात. गेल्या १५ महिन्यात कोरोनाच्या संकटामुळे आम्ही हे सर्व वर्ग गुगल मीटद्वारा ॲानलाइन घेतो. ह् ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Aumkar Sanskar Kendra - Shree Ganapati Atharasheersha - श्री गणपति अथर्वशीर्ष - चौथा श्लोक - Fourth Shloka저자 Asmita Sharad Dev
  continue reading
 
Aumkar Sanskar Kendra - Shree Ganapati Atharasheersha - श्री गणपति अथर्वशीर्ष - पहिला व दुसरा श्लोक - First and Second Shloka저자 Asmita Sharad Dev
  continue reading
 
Aumkar Sanskar Kendra - Shree Ganapati Atharasheersha - श्री गणपति अथर्वशीर्ष - तिसरा श्लोक - Third Shloka저자 Asmita Sharad Dev
  continue reading
 
Aumkar Sanskar Kendra - Shree Ganapati Atharvasheersha - पाणिनीय / परसवर्ण पध्दती ==== नमस्कार 🙏 मी श्रीमती अस्मिता शरद देव, ॐकार संस्कार केंद्राची संस्थापिका आणि संचालिका. १९९८ मध्ये स्थापन झालेल्या ह्या केंद्रात संपूर्ण स्वास्थ्यासाठी ॐकार उपासना, बाल संस्कार वर्ग, पाणिनीय / परसवर्ण पध्दतीने श्रीगणपति अथर्वशीर्ष पठण वर्ग, श्रीसूक्त पठण वर्ग, श्री…
  continue reading
 
Aumkar Sanskar Kendra - Shree Ganapati Atharvasheersha - पाणिनीय / परसवर्ण पध्दती ==== नमस्कार 🙏 मी श्रीमती अस्मिता शरद देव, ॐकार संस्कार केंद्राची संस्थापिका आणि संचालिका. १९९८ मध्ये स्थापन झालेल्या ह्या केंद्रात संपूर्ण स्वास्थ्यासाठी ॐकार उपासना, बाल संस्कार वर्ग, पाणिनीय / परसवर्ण पध्दतीने श्रीगणपति अथर्वशीर्ष पठण वर्ग, श्रीसूक्त पठण वर्ग, श्री…
  continue reading
 
Aumkar Sanskar Kendra - Shree Ganapati Atharvasheersha - पाणिनीय / परसवर्ण पध्दती ==== नमस्कार 🙏 मी श्रीमती अस्मिता शरद देव, ॐकार संस्कार केंद्राची संस्थापिका आणि संचालिका. १९९८ मध्ये स्थापन झालेल्या ह्या केंद्रात संपूर्ण स्वास्थ्यासाठी ॐकार उपासना, बाल संस्कार वर्ग, पाणिनीय / परसवर्ण पध्दतीने श्रीगणपति अथर्वशीर्ष पठण वर्ग, श्रीसूक्त पठण वर्ग, श्री…
  continue reading
 
Loading …

빠른 참조 가이드