2021-02-22 USCIS Reverts to the 2008 Version of the Naturalization Civics Test

3:21
 
공유
 

Manage episode 285693208 series 1028332
Player FM과 저희 커뮤니티의 Jennifer Gagliardi and Milpitas Adult Education School and US Citizenship Podcast 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.

You will hear the announcement in English, Español, 廣東話,普通話, Tiếng việt

2021-02-22 USCIS Reverts to the 2008 Version of the Naturalization Civics Test https://youtu.be/BbgG43pEpnw https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-reverts-to-the-2008-version-of-the-naturalization-civics-test

USCIS Vuelve a la Versión del 2008 del Examen de Educación Cívica para Naturalización https://www.uscis.gov/es/noticias/comunicados-de-prensa/uscis-vuelve-a-la-version-del-2008-del-examen-de-educacion-civica-para-naturalizacion

美國公民及移民服務局恢復為2008年版本的入籍公民測試 您只學習100個公民問題。 新的128個問題太難了! 我們真高興! 謝謝美國移民局!

USCIS Hoàn nguyên về Phiên bản 2008 của Bài kiểm tra Công dân Nhập tịch Bạn chỉ học 100 câu hỏi môn công dân. 128 câu hỏi mới quá khó! Chúng tôi rất vui! Xin cảm ơn USCIS!

Thank you USCIS for listening to the people!

779 에피소드