Covid-19: Thị trường ASEAN giúp Việt Nam bớt lệ thuộc Trung Quốc - 02/03/2020

 
공유
 

Manage episode 254999049 series 1336515
Player FM과 저희 커뮤니티의 Trọng Nghĩa 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
Dịch virus corona - Covid-19 cho thấy thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc.

139 에피소드