تیزر قسمت دهم رادیو سیتکام

2:06
 
공유
 

Manage episode 290031630 series 2827122
Player FM과 저희 커뮤니티의 Radio_Sitcom 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.

قسمت دهم با موضوع وضعیت ابزورد جهان بزودی منتشر میشه.

.

نویسندگان این قسمت: مهرداد نعیمی، بهزاد قدیانلو و بورژین عبدالرزاقی

.

بازنویسی با همراهی: علی رضازاده، عماد کریمیان، سحر شریف‌نیک و علی بایبوردی

.

--- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/radiositcom/support

29 에피소드