پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۹ آبان ۱۴۰۰

44:59
 
공유
 

Manage episode 305927628 series 2849996
Player FM과 저희 커뮤니티의 PersianBMS 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
پیام دوست یکشنبه‌ها این هفته هم سه قسمت دارد. اول «سرِّ آشکار» است و دوم «قهرمانان بی نقاب» و در آخر «من اینجا هستم». باشد که با همه آنها همراه بمانید و از شنیدنشان متلذذ شوید.

1096 에피소드