پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۱۷ تیر۱۴۰۰

44:59
 
공유
 

Manage episode 296967206 series 2849996
Player FM과 저희 커뮤니티의 PersianBMS 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
بولتن ۴۲ - موضوع این شماره: بی‌خانمانی گاهی اوقات فاصله بین داشتن و نداشتن کمتر از یک ثانیه است. لحظه‌ای بیشتر طول نمی‌کشد که هرچه اندوخته‌ایم و سرهم کرده‌ایم تا یک چهاردیواری برای خانواده فراهم کنیم تا در آن بیاساییم؛ از دست می‌رود و آن وقت است که آوارگی و دربه دری می‌شود حقیقت تلخ زندگی‌مان. حال و آینده از دست می‌رود و فجایع پشت سرهم توان ایستادن را از ما سلب می‌کند. آن وقت است که: بی خانمان شده ایم. با بولتن این هفته همراه باشید.

994 에피소드