Fastighetsbolagen som straffats för hårt / God morgon från Paretodesken 22 september

7:26
 
공유
 

Manage episode 341899417 series 2687584
Player FM과 저희 커뮤니티의 Pareto Securities 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.

Fastigheter, räntor, refinansiering och energipriser i fokus när vi sänder från Business Arena med analytiker Emil Ekholm.

I vilket utsträckning kommer fastighetsbolagen kunna höja hyrorna? Hur lång kapitalbindning har de? Hur tacklar bolagen högre energipriser?

Fastighetsbolagen har haft en rejäl sättning, Platzer, Catena, Sagax och SBB har straffats för hårt enligt Ekholm.

Disclaimer:

”Informationen i denna video ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.”

http://www.paretosec.com/download/compliance/disclaimer.pdf

494 에피소드