Mission to the moon M935 โมเดลหลังวิกฤตCovid-19

6:26
 
공유
 

Manage episode 275247756 series 2460705
Player FM과 저희 커뮤니티의 Mission to the Moon Podcast 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
โมเดลธุรกิจหลังจากช่วง Covid-19 นั้นต้องขึ้นอยู่วิสัยทัศน์ของผู้นำที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้อย่างรวดเร็วกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยและควรเตรียมไอเดียสิ่งที่อยากจะทำต่อไป เพราะวิกฤตที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าการแก้ปัญหาแค่วันต่อวัน อาจจะไม่เพียงพอที่จะพาธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

2195 에피소드