Mission to the Moon EP 936 6 คำถามก่อนจะตอบตกลง

7:25
 
공유
 

Manage episode 275306037 series 2460705
Player FM과 저희 커뮤니티의 Mission to the Moon Podcast 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
สังคมไทยเป็นสังคมของการช่วยเหลือและไม่กล้าที่จะปฏิเสธคำขอจากผู้อื่น สิ่งที่เราควรจะนึกถึงก่อนตอบตกลงกับผู้อื่น คือเราต้องถามตัวเองก่อนว่างานนั้นเป็นงานที่ดึงดูดพลังชีวิตและเวลาหรือของเราหรือเปล่า เพราะสุดท้ายเราอาจจะทำงานนั้นออกมาไม่ดีเท่าที่ควรและส่งผลให้งานที่เราทำดีต้องเสียไปด้วย

2945 에피소드