5 Minutes EP 634 คำถามก่อนออกจาก Comfort Zone

5:18
 
공유
 

Manage episode 275085629 series 2460705
Player FM과 저희 커뮤니티의 Mission to the Moon Podcast 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
เรามักได้ยินคำพูดที่ว่า ให้ออกจาก Comfort Zone ทั้งที่ความเป็นจริงอาจเป็นพื้นที่ที่เรารักและรู้สึกสบายใจอยู่แล้ว ฉะนั้น อาจต้องหันกลับมาถามตัวเองว่า จะออกจากพื้นที่นี้เพื่ออะไร ถ้าเราสามารถอยู่ใน Comfort Zone และค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นได้

2195 에피소드