MM EP.1095 | ว่าด้วยเรื่องเงินเฟ้อ

12:44
 
공유
 

Manage episode 289205030 series 2814298
Player FM과 저희 커뮤니티의 Mission To The Moon Media 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.

จากเหตุการณ์เรือขวางคลองสุเอช ส่งผลให้อัตราค่านำส่งปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับข่าวใหญ่ที่ทั่วโลก เริ่มกังวลถึงภาวะเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนนี้ #MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

1862 에피소드