#11: Informasjonsforvaltning i Skatteetaten (Nor)

31:31
 
공유
 

Manage episode 307819648 series 2940030
Player FM과 저희 커뮤니티의 Winfried Etzel VP Activities DAMA Norway 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.

Målet for Skatteetaten er å bli datadrevet og bidra til å skape en datadrevet offentlig forvaltning, med målsetning å tilby raskere og bedre tjenster til innbyggerne.

Jeg har snakket med Torstein Hoem, direktør for divisjon for Informasjonsforvaltning i Skatteetaten.

Skatteetaten har satt Information Management på dagsorden for hele organisasjonen. Informasjonsforvaltning har blitt en egen divisjon med fokus på informasjon og innhold, og er ikke en del av IT. Noe IM-avdelinger i mange andre organisasjoner etterstreber.

Nøkkelen for å oppnå målene er å forvalte informasjon som produkt og å skape tverrfunksjonelle team, som kombinerer blant annet kunnskap om informasjon og IT. Dette kombinert med å kartlegge et helhetsbilde av informasjonsflyten gjennom hele verdikjeden, vil på sikt resultere i en brukersentrisk offentlig forvaltning, det vi kaller for «bruker i sentrum».

Torstein og jeg snakket om hvor viktig informasjonsforvaltning er i den norske offentlige forvaltningen. Torstein er overbevist over at datastyring på etterspørselssiden bør være en integrert del av hvordan Folkeregisteret er organisert. Hva forventer konsumenten av dataene? Kan vi fange opp og lage data som kan brukes «nedstrøms»?

I tillegg har vi snakket om:

- Arkitektonisk kontroll og metadatahåndtering

– Datakvalitet, og hvorfor det er viktig å finne feil data

– Verdien av standardisering

- Verdien av Folkeregisteret som en felleskomponent for organisering av den norske forvaltning

- Betydningen av medarbeiderengasjement for datakultur og etterlevelse av denne i arbeidshverdagen.

27 에피소드