การตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals 🥇

4:55
 
공유
 

Manage episode 250340442 series 2300195
Player FM과 저희 커뮤니티의 Ken Sitti 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
แนะนำการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในปี 2020 S = Specific ชัดเจน M = Measurable วัดผลได้ A = Attainable สามารถทำสำเร็จได้ R = Relevant เกี่ยวข้อง T = Time-based มีการอ้างอิงระยะเวลา หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังครับ

98 에피소드