Chuyện từ Seoul - 2021.01.15

 
공유
 

Manage episode 282344420 series 1243285
Player FM과 저희 커뮤니티의 KBS WORLD Radio 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
Last updated : 2021.01.15 Những người Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng xã hội tốt đẹp.

434 에피소드