دیدگاه: از خوزستان تا پایتخت (نگاهی به اعتراضات روز دوشنبه تهران) گفت‌وگو با علی شیرازی

12:00
 
공유
 

Manage episode 298349244 series 2908251
Player FM과 저희 커뮤니티의 Iran International ایران اینترنشنال 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
اعتراضاتی که دوهفته پیش از خوزستان آغاز شده است و شماری از شهرهای مهم ایران نظیر تبریز را نیز فراگرفته، در ساعات اولیه روز دوشنبه به تهران رسید. صدها شهروندان تهرانی در ساعات اولیه ۴ مرداد خیابان جمهوری را به صحنه اعتراض خود تبدیل کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده‌‌اند. اعتراضات تهران چه نسبتی با آنچه در خوزستان رخ داده است دارد و متقابلا چه تاثیری براعتراضات شهرهای دیگر ایران خواهد داشت؟

3349 에피소드