دیدگاه: خشکسالی به دست انسان گفت‌و‌گو با نیک‌آهنگ کوثر

12:00
 
공유
 

Manage episode 292083168 series 2908251
Player FM과 저희 커뮤니티의 Iran International ایران اینترنشنال 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
در گزارش علمی مجله «طبیعت» آمده است که ۷۷٪ سفره‌های آب زیرزمینی ایران در خطر تخریب و از بین رفتن قرار دارد. اولین قربانی از دست رفتن سفره‌های زیرزمینی، امنیت غذایی و نابودی کشاورزی مرتبط با آن است.از سال ۲۰۱۰ آب به منظور شرب و استفاده بهداشتی، به عنوان یکی از حقوق الزامی بشر برشمرده شده است اما مدیریت ناصحیح منابع آبی در ایران، سال‌هاست که کشور را دچار خشکسالی به دست انسان کرده است.

2919 에피소드