Khổng Tử ---Người sáng lập học phái Nho gia

8:30
 
공유
 

Manage episode 300546078 series 1133837
Player FM과 저희 커뮤니티의 中国国际广播电台 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
Khổng Tử (551—479 trước công nguyên). Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà chính trị và là người sáng lập học phái Nho gia vào cuối thời Xuân thu Trung Quốc. Khổng Tử tên Khưu, tự Trọng Ni, là người nước Lỗ (nay là huyện Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông miền đông Trung Quốc). Khổng Tử xuất thân trong một giòng họ quý tộc, cha mất vào năm ông mới lên ba, do gia đình còn được hưởng địa vị quý tộc, tuy đời sống của hai mẹ con Khổng Tử phải tằn tiện nhưng vẫn được đảm bảo.

203 에피소드