قسمت پنجم- کنسول روم و شاه ژرمن‌ها

37:04
 
공유
 

Manage episode 287496785 series 2895266
Player FM과 저희 커뮤니티의 Seyed Ebrahim Taghavi 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
دستیابی به ثروت گالیا قسمتی مهم از مسیر رسیدن ژولیوس سزار به مقام امپراتوری روم بود. برای رسیدن به این هدف، سزار به تعبیری ژرمن‌ها و قلمرو ژرمانیا را 'اختراع' کرد. اما این دروغ سزار به مرور واقعیت را تحت تأثیر قرار داد. بخشی از کارزار تبلیغاتی سزار برای اختراعش کتابی بود به نام 'جنگ‌های گالیک' که نخستین سند مکتوب تاریخی محتوی توصیفی دست اول از ژرمن‌هاست. به این ترتیب نخستین شخصیت تاریخی ژرمن‌ها، آریوویست، پای بر صحنه می‌گذارد.

23 에피소드