قسمت دوم: ساحرگان و جنگلی با درختان پربار

12:41
 
공유
 

Manage episode 287496788 series 2895266
Player FM과 저희 커뮤니티의 Seyed Ebrahim Taghavi 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
از اولین برخورد، خصومت سنگ بنای ارتباط میان روم و بربرهایی بود که در جستجوی زمین قابل سکونت به سرحدات قلمرواش آمده بودند. پس از اولین برخوردها، ترس از خشونت و قصاوت کیمبرها، تویتون‌ها و آمبرون‌ها نیز در دل مردمان روم جای گرفت. در دومین قسمت از پادکست ژرمانیا اندکی با ریشه‌ی این ترس و ساختار اجتماعی بربرها آشنا می‌شویم.

23 에피소드