قسمت چهارم- جنگ کیمبرها

12:22
 
공유
 

Manage episode 287496786 series 2895266
Player FM과 저희 커뮤니티의 Seyed Ebrahim Taghavi 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
برای تویتون‌ها و آمبرون‌ها آکوا سکستای آخرین منزل سفر بود. اما جستجوی وطن جدید کیمبرها را به شمال ایتالیا و صف‌آرایی مقابل سپاه گایوس ماریوس کشاند. ساعت سرنوشت برای کیمبرها فرا رسیده بود

23 에피소드