Na Gàidheil ann an Alba Nuadh | The Gaels in Nova Scotia

1:07:56
 
공유
 

Manage episode 299613433 series 2763270
Player FM과 저희 커뮤니티의 Association of Celtic Students 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.

San eapasod seo tha Ciarán Mac Siúlaí agus Lodaidh MacFhionghain, Ceannard Oifis Iomairtean na Gàidhlig, a bhruidhinn còmhla mu dheidhinn sgeul, eachtraidh, agus beirteas na Gàidhlig agus nan Gàidheal an ann Alba Nuadh thar nam bliadhnaichean. Tha an eapasod seo sa’ Ghàidhlig agus Beurla. Ma tha thu ag iarraidh nas mò eòlas a faighinn mu dhèidhinn Gàidhlig ‘is na Gàidheil ann ann Alba Nuadh faodaidh thu sin a faighinn san ceanglaichean seo thìos.

In this Episode Kieran Walker and Lewis MacKinnon, the Executive Director of the Nova Scotian Office of Gaelic Affairs, talk together about the story, history and richness of Gaelic and the Gaels in Nova Scotia over the years. This episode is in Gaelic and English. If you are wanting to find more information about Gaelic and the Gaels in Nova Scotia you can find it in the links below.

Buidhnean | Organizations

https://gaelic.novascotia.ca

https://gaeliccollege.edu

https://highlandvillage.novascotia.ca

https://www.gaelic.ca

https://taighsgoile.ca

Tasg-lannan | Archives

https://www.androchaid.ca

http://cainntmomhathar.com

https://beatoninstitute.com

Tuilleadh Fiosrachadh | Additional Information

https://gaelic.novascotia.ca/sites/default/files/inline/documents/gaelic-nova-scotia-a-resource-guide.pdf

https://gaelic.novascotia.ca/sites/default/files/files/Gaelic-Report.pdf

https://gaelic.novascotia.ca/sites/default/files/inline/documents/am_blas_againn_fhin.pdf

This episode is in Scottish Gaelic and English. It was recorded in April 2021. Links and notes also available on our blog here.

Host: Ciarán Mac Siúlaí (Kieran Walker)

Guest: Lodaidh MacFhionghain (Lewis MacKinnon)

Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/celticstudents/message

23 에피소드