Lungbeaw StoryTelling

공유
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on December 06, 2020 02:08 (11M ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage series 2794058
Player FM과 저희 커뮤니티의 Lungbeaw StoryTelling 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป คนอ่านหนังสือน้อยลงมากหนังสือบางเล่ม เรื่องราวบางเรื่อง ที่เป็นเรื่องเก่าๆของนักเขียนกลายเป็นหนังสือเก่าที่รอขายเป็นเศษกระดาษ นานวันเข้ามันก็ถูกลืมเลือนไปแม้กระทั่งหนังสือของลุง เผลอแป๊บเดียว ปลวกเอาไปกินเรื่องราวบางเรื่องมันไม่ใช่แค่ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่มันแฝงประวิติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของคนสมัยนั้นไว้มากมายลุงไม่อยากปล่อยให้มันเน่าเปื่อยไปกับหนังสือจึงนำมาถ่ายทอดเพื่อให้นักเขียนและเรื่องราวความสนุกเหล่านั้นยังคงอยู่อีกช่องทางหนึ่งติดตามได้ที่ยูทูปของลุงนะคร้าบhttps://www.youtube.com/channel/UCWhRhULE5Mmvq4ciCi4wIRA Support this podcast: https://anchor.fm/lungbeaw/support

4 에피소드