Nop 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
เป็น Podcast ที่แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ และข้อคิดดี ๆ จากหนังสือที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
Welcome to Nopeville! A city where all the horrors that make you say NOPE are rumored to have gathered and made their home. Join your guides, Christine and Jen, on an all inclusive tour as they introduce you to your worst nightmares from the paranormal, supernatural, true crime, fiction, and non-fiction. Visit us at nopevillepodcast.com
 
The solo podcast where your host Orbely Perez takes on topics surrounding the life of minority young adults and their struggles as they battle higher education, mental issues, and adulting in itself. Expect personal stories, hot takes, and personal opinions as he goes step by step addressing all the ailments that come with becoming an adult.
 
Rachel Dodes and Brian Hecht are cousins who enjoy dissecting the most abominable news of the week and shutting it all down, usually over whiskey, sometimes with a guest. But don't despair...they always end with a YUP or two, beacons of hope amid all the #NOPE.
 
Loading …
show series
 
EP 935 Book Review 12 กฏที่ใช้ได้ตลอดชีวิต หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องกฎในการดำเนินชีวิต 12 ข้อที่ต้องเรียกได้ว่าเข้มข้นและมีการเปรียบเทียบผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง ผมใช้เวลาอ่านค่อนข้างนานทีเดียวครับ และพยายามจะย่อยเพื่อนำมา Review ไว้ใน Episode นี้ เผื่อเป็นประโยชน์นะครับ저자 nopadolstory
 
We take you to the Nightmare Realm deep underground in Nopeville where we discuss common nightmares and their meanings based on psychoanalyst, Carl Jung, as well as how various cultural superstitions might interpret them. Then, we take you to visit a few deities and entities that represent nightmares both in mythology and pop culture. We also talk …
 
EP 934 (MB 4) ความลับของการวัดผล ตอนที่ 4 ยังอยู่กับหนังสือเล่มเดิม คือความลับของการวัดผล ที่เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนในรูปแบบ Pocket Book ตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงการสร้าง KPI การตั้งค่าเป้าหมาย และการเก็บข้อมูล ลองฟังการ Review ในรายการ My Books เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ได้เลยครับ저자 nopadolstory
 
EP 933 (WE 48) Money Summary ตอนที่ 1 รายการผู้ประกอบการวันหยุดตอนนี้ ผมขอนำหนังสือ Money Summary ที่เขียนโดยคุณจักรพงษ์ เมษพันธ์ (The Money Coach) และคุณวิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ) มา Review ให้ฟังเป็นตอนที่ 1 นะครับ ลองดูทักษะทางการเงินที่สำคัญต่าง ๆ ที่จะโยงให้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดด้วยครับ…
 
This week, we toast to the inauguration of Joe Biden and Kamala Harris as we simultaneously bid farewell to the disgusting family of garbage monsters departing the White House. We speculate on Karen Pence’s future as a towel charm entrepreneur, as well as possible synergies with MyPillow CEO Mike Lindell, the crackhead-turned-businessman-turned-sed…
 
EP 932 Book Review 100 Life Lessons ตอนที่ 5 มาถึงการ Review ตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับ ตอนนี้จะเป็นบทเรียนที่ 81-100 ลองฟังกันได้ เผื่อเป็นประโยชน์นะครับ저자 nopadolstory
 
A traveler's quick stop inside a roadside grocery store becomes a scene from their nightmares 💀🛒 Story written by WheezyDonkey! (NoSleep Post: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/kpcjql/the_grocery_store_from_hell/)(Reddit: https://www.reddit.com/user/WheezyDonkey)• • • NopeTooCreepy.comYOUTUBE: http://www.youtube.com/nopetoocreepy FACEBOOK: …
 
EP 931 Book Review 100 Life Lessons ตอนที่ 4 มาถึงตอนที่ 4 แล้วกับการ Review หนังสือเล่มนี้ ที่มีบทเรียนชีวิต 100 ข้อที่น่าสนใจ ในตอนนี้จะเป็นบทเรียนที่ 61-80 ลองเข้าไปฟังกันได้ครับ저자 nopadolstory
 
OKR EP 3 ประโยชน์ 4 ข้อของ OKR OKR มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร Episode นี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 4 ประการจากการใช้ OKR และตามด้วยการ Update Personal OKRs ของผมเองเช่นเคยครับ저자 nopadolstory
 
EP 930 Book Review 100 Life Lessons ตอนที่ 3 หนังสือ 100 Life Lessons ที่เขียนโดยคุณนิ้วกลม ได้มีข้อสรุปบทเรียนชีวิตดี ๆ 100 ข้อ Episode นี้เป็นตอนที่ 3 ที่ผมจะ Review บทเรียนชีวิตข้อที่ 41-60 ลองติดตามฟังกันได้ครับ저자 nopadolstory
 
EP 929 Book Review 100 Life Lessons ตอนที่ 2 มาต่อกันเป็นตอนที่ 2 กับหนังสือเล่มนี้ ที่ได้ให้บทเรียนชีวิตดี ๆ หลายข้อ ในตอนนี้ผมจะสรุปบทเรียนที่ 21-40 โดยเพิ่มความเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวเข้าไปด้วย ลองฟังกันได้ครับ저자 nopadolstory
 
EP 928 Book Review 100 Life Lessons ตอนที่ 1 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมผลงานเขียนดี ๆ ของคุณนิ้วกลม โดยในแต่ละบทจะมีการสรุปบทเรียนชีวิตดี ๆ รวมทั้งหมด 100 บทเรียน ผมนำมา Review และใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วย ตอนนี้เป็นตอนแรกจะมีบทเรียนที่ 1-20 มาฝากครับ ลองฟังกันได้นะครับ저자 nopadolstory
 
We take another stroll down Cursed Objects Row and venture in to our Haunted Dollhouse to bring you to see a few lovely possessed dolls, some of which with not so cheerful spirits. We'll start off by visiting the Pulau Ubin Barbie at the German Girl Shrine in Singapore, then we'll take you to see Mandy, Ruby, a haunted voodoo zombie doll, and Suzy …
 
EP 927 (MB 3) ความลับของการวัดผล ตอนที่ 3 ยังมาต่อกับการ Review หนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนเป็น Pocket Book คือความลับของการวัดผล ตอนนี้จะเกี่ยวกับข้อควรระวังในการวัดผล สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร รวมถึงขั้นตอนในการออกแบบระบบการวัดผลองค์กร ลองฟังกันได้ครับ저자 nopadolstory
 
EP 926 (WE 47) กรณีศึกษา Passion Economy มาต่อกับหนังสือ The Passion Economy ที่เขียนโดย Adam Davidson ในตอนนี้จะเป็นกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Passion Economy ลองฟังและนำไปปรับใช้กับการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดกันนะครับ저자 nopadolstory
 
What a week. After we decided not to record last Wednesday because of the ongoing assault on our Democracy, we’re back to discuss the insurrection and describe the cast of coup characters like the Qanon Shaman and his pelt-clad henchmen. In the midst of the rioting, Rudy Giuliani and Donald Trump each accidentally dialed Sen. Mike Lee looking for a…
 
EP 925 Book Review No Rules Rules หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยในหนังสือเล่าถึงแนวทางการทำงานของ Netflix ซึ่งเน้นการเลือกเฉพาะคนเก่ง การให้ Feedback และ การลดการควบคุมลง ผมนำมาสรุปเป็น 10 ข้อคิดที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ลองฟังกันได้ เผื่อเป็นประโยชน์ครับ저자 nopadolstory
 
A conversation between a man and his therapist reveals the sinister events that led to his nyctophobia (fear of the dark) – or at least, that's what everyone *thinks* he is afraid of... 🔦👀 Story written by Verastahl! (YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC73PScmymsggAJ26f_ZPmvQ)(Reddit: https://www.reddit.com/r/Verastahl)(Amazon: https://www.a…
 
EP 924 Book Review พูดด้วยภาพ หนังสือพูดด้วยภาพทั้งเล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 เป็นหนังสือที่สอนให้เราทำ Slide นำเสนอได้อย่างประสบผลสำเร็จ เล่ม 1 สอนวิธีเคาะคำพูดให้เป็นภาพ เล่ม 2 สอนวิธีทำ Data infographic โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการออกแบบมาก่อน หลายคนอาจจะคิดว่าการทำ PowerPoint ทำไม่ยาก ทำได้เอง อยากให้ลองอ่านทั้ง 2 เล่มนี้ดูครับ เราจะทราบว่าเราทำอะไรหลายอ…
 
OKR EP 2 ที่มาและนิยามของ OKR Episode นี้จะเล่าที่มาที่ไปของ OKR รวมถึงนิยามของ OKR ให้ทุกท่านได้ทราบ พร้อมทั้ง Update Personal OKRs ไปด้วยเผื่อหลายท่านอยากลองทำตามครับ저자 nopadolstory
 
EP 923 Book Review High - Speed Problem Solving หนังสือเล่มนี้สอนให้เรารู้จักขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยในหนังสือบอกว่าถ้าเป็นปัญหาที่เราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองนั้น ส่วนใหญ่แล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ภายใน 70 นาที ทำอย่างไร ลองฟังกันนะครับ저자 nopadolstory
 
EP 922 Book Review ไม่ว่าจะก้าวเล็กก้าวใหญ่ขอให้ได้เริ่ม เป็นหนังสือที่ตั้งคำถามที่ทำให้เราได้คิด 49 คำถาม ที่ผมนำมา Review ไว้ให้ฟังใน Episode นี้ ผมเชื่อว่าบางคำถาม ถ้าเรานั่งคิดหาคำตอบดี ๆ อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เลยนะครับ저자 nopadolstory
 
EP 921 ศาสตร์แห่งความสุข Episode นี้ผมนำเอาบทสัมภาษณ์ของ Professor Daniel Gilbert จาก Harvard University มาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสุข ลองฟังและนำไปปรับใช้กับชีวิตกันนะครับ저자 nopadolstory
 
Your tour guides have been noticing mysterious happenings in Nopeville as of late. After a strange ring shaped structure appeared out of nowhere in the fields, little beings started pulling mischievous pranks on the other citizens of the city. Join us as we revisit the Winchester Bestiary and enter the realm of the faeries. Find us on our social me…
 
EP 920 (MB 2) ความลับของการวัดผล ตอนที่ 2 ตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการวัดผล ประเภทของการวัดผล และการพัฒนาการของการวัดผล ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ저자 nopadolstory
 
EP 919 (WE 46) มารู้จัก Passion Economy กัน วันนี้ผมเอาหนังสือที่ชื่อว่า The Passion Economy ที่เขียนโดย Adam Davidson มาเล่าให้ฟัง มีกฏของ Passion Economy ที่น่าสนใจ และน่าจะเหมาะกับผู้ประกอบการวันหยุด ลองฟังกันครับ저자 nopadolstory
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login