FarmerSpace 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับกล้วยมะลิอ่อง ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลากดเหลือง ตั้งแต่การเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงดู การให้อาหาร จนถึงการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับแตงโม ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับมะนาวตาฮิติ ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเลี้ยงผึ้งโพรง การดูแลระหว่างเลี้ยง จนกระทั่งการเก็บน้ำหวานและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอม ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับกล้วยไข่ ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ตั้งแต่การเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงดู การให้อาหาร จนถึงการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับพริกไทย ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับมะละกอฮอลแลนด์ ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเลี้ยงผึ้งโพรง การดูแลระหว่างเลี้ยง จนกระทั่งการเก็บน้ำหวานและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับส้มโอขาวแตงกวา ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับกล้วยหอมทอง ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ตั้งแต่การเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงดู การให้อาหาร จนถึงการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับมะละกอแขกนวล ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีด การหาพ่อแม่พันธุ์ การดูแลระหว่างเลี้ยงจนกระทั่งสามารถขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับมะยงชิด ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ตีนโต การหาพ่อแม่พันธุ์ การดูแลระหว่างเลี้ยงจนกระทั่งสามารถขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับอะโวคาโด ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับลองกอง ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ต๊อก การหาพ่อแม่พันธุ์ การดูแลระหว่างเลี้ยงจนกระทั่งสามารถขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับเงาะ ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับลำไย ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับทุเรียนหมอนทอง ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่แจ้ การหาพ่อแม่พันธุ์ การดูแลระหว่างเลี้ยงจนกระทั่งสามารถขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับฝรั่ง ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ภูซาง ตั้งแต่การเลือกซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงดู การให้อาหาร จนถึงการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค จากคุณลิน ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านฮวก จังหวัดพะเยา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกทุเรียนมูซานคิง การดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและส่งให้กับผู้บริโภค จากพี่ศักดิ์ศรี เจ้าของสวนศักดิ์ จังหวัดยะลา หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้และเทคนิคมากมายเกี่ยวกับแตงโม ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวและขายให้กับลูกค้า จากคุณพลอย เจ้าของนาวิต้าฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหลุม ตั้งแต่การเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงดู การให้อาหาร จนถึงการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค จากพี่สุพจน์ ศูนย์สร้างสุขเกษตรชุมชน จังหวัดราชบุรี หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับมะละกอฮอลแลนด์ ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค จากพี่สันติภาพ เจ้าของสวนสวนมะละกอเกษตรหรรษา ไร่สีทอง จังหวัดลำปาง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับอินทผาลัม ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค จากพี่อนุกูล เจ้าของไร่กำนันเยื่อ จังหวักกาญจนบุรี หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยมูลไส้เดือน ตั้งแต่การเลี้ยงไส้เดือน การให้อาหารไส้เดือน จนกลายเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน ให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์กัน จากพี่ป๊อบ เจ้าของฟาร์มไส้เดือนผักกินดี จังหวัดนนทบุรี หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้และเทคนิคมากมายเกี่ยวกับเมล่อน ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวและขายให้กับลูกค้า จากคุณพลอย เจ้าของนาวิต้าฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้รับสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโด การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั้งเก็บเกี่ยวและการขายให้กับผู้บริโภค จากพี่ปาล์ม เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด จังหวัดตาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับโคเนื้อ ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การดูแลระหว่าง จนกระทั้งตัวโตเต็มที่เหมาะสำหรับที่จะขายให้กับผู้บริโภค จากพี่มิ้นท์ จังหวัดน่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้รับสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิมจู การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั้งเก็บเกี่ยวและการขายให้กับผู้บริโภค จากพี่ปรียาณัชก์ จังหวัดนครสวรรค์ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอม การดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและส่งให้กับผู้บริโภค จากพี่วีระวุท เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
วันนี้เราก็ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการปลูกเตยหอม ตั้งแต่การปลูก การดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค จากพี่หน่อย เจ้าของบ้านไร่เกษตรพอเพียง จังหวัดขอนแก่น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเนื้อ ตั้งแต่การเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงดู การให้อาหาร จนถึงการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค จากพี่ยุพิณ จังหวัดชัยนาท หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้มีสาระความรู้และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับเห็ดฟาง ตั้งแต่การทำก้อนเชื้อเห็ด การเขี่ยเชื้อ การเปิดดอกจนขายให้กับผู้บริโภค จากพี่ปรีชา เจ้าของบ้านสวนปรีชา จังหวัดหนองบัวลำภู หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้ฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ตั้งแต่การหาต้นพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแล จนกระทั่งมีสามารถเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภคได้ จากพี่พิรุณ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว จังหวัดเชียงใหม่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ…
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้และเทคนิคมากมายเกี่ยวกับเมล่อน ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวและขายให้กับลูกค้า จากคุณอภิเชษฐ เจ้าของเรือนไทยเมล่อนฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหนูพุก ตั้งแต่การเลือกซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงดู การให้อาหาร จนถึงการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค จากคุณชฎาพร  จังหวัดลพบุรี หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราได้รับสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการปลูกกล้วยหอมทอง การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั้งเก็บเกี่ยว แปรรูปและการขายให้กับผู้บริโภค จากพี่เสรี เจ้าของสวนไร่สวนสวัสดี จังหวัดนครราชสีมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ
 
วันนี้เราก็ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการปลูกส้มโอทับทิมสยาม การดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภค จากคุณเสริม เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ
 
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้จะได้สาระความรู้และเทคนิคมากมายเกี่ยวกับเมล่อน ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การดูแลระหว่างปลูก จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวและขายให้กับลูกค้า จากพี่อาทิตย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจปลูกเมล่อน จังหวัดกาญจนบุรี หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ :)
 
Loading …

빠른 참조 가이드