Bibelundervisning 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Undervisningen denne uken handler om salvelsen. Jeg vil forklare hva salvelse er og hva det går ut på.Jeg tror også Den Hellige Ånds kraft og salvelse er virksom i dag!Jeg har også med noen personlige historier i denne undervisningen.Salvelse handler om kraften vi har i Den Hellige Ånd. Alle kan oppleve den, men du må vite at den er der før du kan …
 
Kanskje du lurer på hva dette året vil bringe med seg? Vil det bli verre eller bedre?Noen kan kan også være usikker må om Gud virkelig vil oss det beste, men jeg vil oppmuntre deg med dette: Gud er en god Gud! Han ønsker og har en lys fremtid for deg!Få med deg denne oppmuntringen på begynnelsen av dette året!…
 
I denne travel måneden vil jeg gjerne komme med en oppmuntring til deg. Oppmuntringen handler om at selv i alt stress som du kanskje har opplevd i det siste året eller opplever spesielt rundt jul og nyttår, så husk på at Gud har omsorg for deg!Du kan legge det gamle året bak deg, og strekke deg frem mot det Gud har for deg.Få med deg denne korte ju…
 
Tungetale er et teama som kanskje ikke blir undervist så mye?Selv i karismatisk eller pinse sammenheng føler jeg det snakkes mindre om det enn på 80-90 tallet.En grunn kan være at det i noen sammenheng ble for mye fokus på det i en periode, og mange følte seg som annen rangs kristne hvis de ikke talte i tunger.Min kone operere i Den Hellige Ånds kr…
 
Jeg vil snakke om Den Hellige Ånd i denne undervisningen, men den er ikke bare for pinsevenner eller karismatikere, Den Hellige Ånds kraft er tilgjengelig for oss alle!En del tenker at det var bare apostlene som opplevde Den Hellige Ånd og kun på pinsedag, men dette er et skriftsted som motbeviser dette:Apg 19:6-7Og da Paulus hadde lagt hendene på …
 
I denne oppmuntringen vil jeg snakke om å ikke glemme kraften.Jeg bruke Ef 3:20 som utgangspunkt.I ditt liv og tjeneste så er Gud i stand til å gjøre langt mer enn alt, ja langt utover det vi ber om eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss!Jeg er også litt personlig med deg i denne oppmuntringen, om at jeg av og til har glemt denne kraft…
 
Dette spørsmålet er viktigere enn du kanskje tror! Tilstanden rettferdig er ett av Bibelens viktigste ord og begrep, for uten den vil vi ikke kunne se Gud (Matt 5:8, Heb 12:14).Rettferdighet er en betingelsen for i det hele tatt ha fellesskap med Gud, men hvordan får vi den?Få med deg svaret i denne bibelundervisningen!…
 
Denne oppmuntringen i dag er på engelsk, og jeg hadde den på mine engelske sider for en uke siden.Jeg deler bare litt i fra mitt hjertet om å ikke glemme håpet. Dette gjelder både for oss selv og andre. Jeg har en utfordring i denne videoen om hvordan du kan gi håp til andre (og nei, det handler ikke om penger)…
 
Mange er påvirket av en lovisk tankegang, sannsynligvis har vi alle har blitt programmert med mer eller mindre av den.Når en del personer plutselig ser at vi ikke et under loven lenger, så kan det føre til at man går i den andre grøften igjen der man tenker at synd har ingen betydning, for vi er jo frie til å gjøre hva vi vil.Dermed lager man en ny…
 
Har du noen gang spurt deg selv: Hvem kan fri meg fra denne onde vanen, hvem kan fri meg fra det onde som jeg ikke ønsker å gjøre, eller denne synden?Paulus spurte det samme spørsmålet, men han hadde et svar på det!Utgangspunktet for denne undervisningen er fra romerbrevet 7:24, der Paulus sier dette: Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme!…
 
Mange tror at Romerne 7 er det normale kristenliv, der vi hele tiden strever med å la være å gjøre det vi ikke vil, men det som Paulus beskriver i Romerne 7 er en person som fremdeles lever under loven.Vi lever ikke lenger under loven som Romerbrevet 6 sier, men under nåden, og i Romerne 8 står det: Det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus K…
 
Som en kristen så er det viktig at vi har kunnskap om at det finnes en åndelig virkelighet/dimensjon og at du er klar at det er en åndelig kamp! Hvis du ikke ser at vi har en åndelig kamp, har du tapt, før du har begynt.Det er veldig viktig for din helse og ditt sinns velvære at du forstår at vi er i en kamp, og kampen er om ditt sinn og tanker! (E…
 
Bibelen forteller oss at det finnes en åndelig virkelighet der både det gode og det onde er representert, og den oppfordrer oss om å ikke være uvitende hva djevelens hensikter er.Han kommer ikke i et halloween kostyme og prøver å skremme deg, men han ønsker å så tanker inn i ditt sinn slik at du tror hans løgner.I denne undervisningen gir jeg deg n…
 
Føler du at du ikke har glede? Hva om det finnes en glede du ikke kan miste, til tross for omstendigheter.I verden i dag kan det være vanskelig å finne gleden. Det er mye som ønsker å stjele den, med alt fra pandemier, dårlige nyheter, politikk og til og med religion. Selv om du er kristen kan det værer du har latt deg påvirke av religiøse tankebyg…
 
Opplever du det vanskelig å stole på Gud? Jeg tror vi alle har tider i livet vårt der vi kanskje har mistet litt tro på at Gud er for oss, og vil oss det beste.Jeg har en liten oppmuntring for deg i dag, som kan hjelpe deg til å ikke gi opp, men fortsette i det kall og oppleve den freden som Gud har for deg!…
 
Noen kan kanskje misforstå meg litt når jeg sier at syndsbekjennelse ikke får deg frelst. De kan tenke at: Et ikke syndsbekjennelse viktig?Jeg tro fremdeles den er viktig, men den frelser deg ikke, og den gjør deg heller ikke tilgitt eller mer rettferdig!저자 Tore Johannessen
 
Det å innrømme at vi har gjort en feil kan ofte sitte langt inne. Det er veldig lett å legge skylden på andre, og ikke se eller innrømme hva vi selv har gjort.I den tiden vi lever i er det også mange som er opptatt av at vi alltid skal føle godt. Vi bygger ofte vårt liv rundt det vi føler, og vi ønsker å unngå følelser som skam og skyld.…
 
Mange kristne kan føle seg stresset, men ikke kompliser ditt forhold til Gud, tro og ditt kristenliv. Hold deg til det enkle. Det enkle er ofte hva som vil lede deg til fred og glede.Mange igjen er redd for den utilgivelige synd eller å gjøre den Hellige Ånds sorg, men Gud ønsker ikke at du skal ha et komplisert forhold til ham, han ønsker bare at …
 
Dette er en reprise fra 2020, det jeg sier om covid er litt utdatert, men frykten jeg snakker om er like reel. I en periode i livet mitt kjempet en tøff kamp mot vantro, håpløshet og mismot. Jeg hadde en sykdom som ingen lege kunne finne ut av, og alt jeg hadde prøvd på hadde stort sett bare gjort meg verre.Jeg gikk igjennom tøffe tider der jeg nes…
 
Noen sier: Gud krever alt av deg, hele ditt liv. Hva legger man egentlig i det? At jeg fra nå av ikke må gjøre en eneste synd, og jeg må være hundre prosent lydig i alt Gud sier? Hvis dette er slik er jeg veldig uenig. Jeg vil heller si det på en annen måte: Gud er allerede mitt liv, jeg er hundre prosent hans, han er hundre prosent min (se Gal 2:2…
 
Er jeg en kristen fordi:Jeg er redd for å gå fortapt? Jeg er redd for å ikke bli med når Jesus kommer igjen? Frem til, jeg var 18 år var disse to hoved grunnen til at jeg var en kristen. Vi fortsetter, er jeg en kristen fordi:Min familie er kristen? Jeg har vokst opp i en kristen familie. Det er min tradisjon. Jeg vokste opp i en menighe/kirkeDen h…
 
Det er mye vi kan være redd for og frykter for i den verden vi lever i. Morgen dagen kan være usikker, derfor trenger vi noe eller noen å stole på. Min oppmuntring i dag er at Gud er til å stole på, og når du tror ham vil frykt slippe taket. Han har omsorg for deg og vet om morgendagen, tro ham og frykt ikke…
 
Vi har sikkert alle hørt at Gud er kjærlighet (1Joh 4: 8), men hva betyr det egentlig?Noen tror at Gud bare har kjærlighet, det er bare en av hans attributter, og han vil vise den til oss når vi fortjener det eller når vi har oppført oss bra.Noen tror at han bare elsker meg, og vil høre mine bønner når jeg har omvendt meg fra alle syndene jeg har g…
 
Er det ikke slik at Gud ikke tilgir oss før vi har bekjent vår synd? Står ikke det i 1 Johannes at dersom vi bekjenner våre synder, vil han tilgi oss for dem?1 Johannes 1:9 er ett skriftsted mange bruker for å forklare at Gud ikke har tilgitt oss før vi har gjort opp for vår synd. Enten det handler om at vi ikke har tilgitt andre eller synder som v…
 
I Johannes evangeliet kan vi lese om en kvinne som ble grepet på fersk gjerning i hor, og de religiøse lederne ønsket å fordømme og stene denne kvinnen.Jesus fordømte ikke denne kvinne for hennes synd, men pekte på nåden og tilgivelsen. Gud fordømmer deg heller ikke når du har gjort en synd, som loven gjør.Jesus er den samme mot deg som han var mot…
 
Den person som ofte er vanskeligst å tilgi, og som vi kanskje ofte glemmer er deg selv.Hvis du holder opp i mot deg selv alle de gale tingene du har gjort, og ofte fordømmer deg selv, har du ikke tilgitt deg selv, og du har bitterhet mot deg selv.Uken undervisning er fra en serien kalt: Helbredelse for ånd sjel og legemet på www.nettbibelskolen.com…
 
Misjon og evangelisering under nåden er ikke en plikt, men et ønske og et brennende hjerte som ikke kan la være å fortelle om det vi har sett og hørt.Det er evangelisering og misjon uten stress.Hvis du blir begeistret for Gud, er det lite som stopper seg for å fortelle om ham. Evangelisering under nåden er mye mer effektiv og har en god langtids ef…
 
Evangelisering og misjonering under nådenI den tiden vi lever i er det ofte to ekstreme sider når det kommer til evangelisering og misjonering: Den ene siden som sier at misjon og evangelisering hører fortiden til, eller Jesus ba oss egentlig ikke om å misjonere eller evangelisere for du finner ikke ordene i Bibelen, selv ikke ordet misjonsbefaling…
 
Spørsmålene jeg får og har fått mest av på sidene mine, og som mange kristne opplever seg pint og plaget av er: Er jeg til behag for Gud? Lever jeg hundre prosent overgitt? Har Gud tilgitt meg? Det har også ofte en forbindelse med at de har gjort en synd, og er redd for at de har begått den utilgivelige synd, som ikke kan bli tilgitt og at de kansk…
 
Både i 1Joh 4:17 og i Rom 8:15 snakkes det om en frykt for straff eller en ånd som leder oss inn i frykt. Hva slags frykt er deg egentlig snakk om her?Vi kan ofte snakke om bekymring, som er en form for frykt, eller frykt for hva fremtiden vil bringe. Vi kan kanskje ha fobier eller vaner som har sin rot i frykt.Vi kan kanskje ha frykt for å komme f…
 
Når vi tenker på Gud, er det ofte vi tenker på hans system som et rettsapparat, som igjen er bygd på et lovisk system, men hvis du studerer Bibelen vil du se at det er ikke slik den fremstiller vårt forhold til Gud. Faktisk går Paulus ganske sterkt imot denne loviske måten å tenke på i mange av sine brev. Ja det var en tid der loven gjaldt, og Gud …
 
I Norge er vi på mange måter blitt programmert til å tenke at Gud er veldig opptatt av om vi gjør synd eller ikke (hva som er rett og galt). Mange ser på Gud og den Hellige Ånd som en slags kosmisk politi, som passer på at vi gjør alt rett, eller prøver å finne ut og peke på alt som vi gjør galt.Mange tenker han er en feilsøkene Gud som vil finne f…
 
I dag har jeg en oppmuntring om at Gud er med oss i alle situasjoner.Jeg er også personlig i denne oppmuntringen og snakker om utfordringer jeg står i akkurat nå, men også om positive ting.I dag deler jeg både i fra Bibelen, men også litt nytt fra vårt liv og vår tjeneste.저자 Tore Johannessen
 
Vi er i en kamp. Denne kampen har pågått siden tidenes morgen.Det er en fienden som ønsker å gi deg feil informasjon, han ønsker å mate deg med løgner. Disse løgnene vi stjele og drepe din glede, ditt håp, dine drømmer og fremtid.Jeg ønsker å avsløre hva hans våpen og løgner er, slik at du ikke så lett faller for dem!…
 
Når er det Gud er fornøyd og tilfreds med oss?Mange kristne sliter med dette spørsmålet, for vi kan ofte føle at vi ikke er til behag for Gud.Jeg hadde en quiz på nettsidene mine en periode, og ett av spørsmålene var: Når tilfredsstiller vi Gud? Jeg var overrasket over hvor mange som svarte: Det er når vi ber, når jeg ikke har syndet på en stund, n…
 
Jeg har delt opp undervisningen i to deler. Prinsippet under nåden er dette: Stress ned, Gud er med deg, bare stol på det. Hvil i det, og ting som du ikke tror er mulig vil skje. Ikke legg opp til det, ikke planlegg for mye, men hvil i at Gud vil gjøre det. Han gjorde det for meg både når det kom til å finne en kone og helbredelse, og jeg kunne sik…
 
Jeg har delt opp undervisningen i to deler - Kanskje du lurer på hvorfor jeg har denne overskriften? Har Tore mistet troen sin nå? Tenker mulig noen? Går han igjennom en vanskelig tid?Jeg har ikke det, men gjennom livet vil de fleste av oss ha perioder der vi stiller oss dette spørsmålet: Hvor er du Gud? Jeg tro ganske sikkert du har det også.…
 
Kanskje du lurer på hvorfor jeg har denne overskriften? Har Tore mistet troen sin nå? Tenker mulig noen? Går han igjennom en vanskelig tid?Jeg har ikke det, men gjennom livet vil de fleste av oss ha perioder der vi stiller oss dette spørsmålet: Hvor er du Gud? Jeg tro ganske sikkert du har det også.저자 Tore Johannessen
 
Hva krever Gud? Eller hva ønsker han mest av alt?Er det våre gode gjerninger eller oppførsel? Er det vår hengivenhet til ham eller hvor mye vi ber?Mitt spørsmål er dette: Lever vi under loven eller nåden? Hvis vi lever under nåde, hva er kravene?Få svaret i denne undervisningen!(Undervisningen er på engelsk denne uken)…
 
Denne undervisningen er hentet fra en serie kalt: Loven og nåden se denne på mine sider www.bibelundervisning.com ! Utover vinteren og våren vil jeg ta utgangspunkt i deler av denne serien.—Da jeg var rundt 9-10 år gammel var det en dag jeg hadde gjort noe som førte til at jeg var veldig skuffet over meg selv.Jeg husker ikke helt konkret hva det va…
 
Ydmykhet, hva er det?Når vi hører ordet stolthet eller ydmykhet er det ofte assosiert med noe negativt. Ydmyket er kanskje forbudet med å være en dørmatte, mens hvis vi har stolthet så hater Gud oss. Ingen av disse tingene er riktig, faktisk er ydmykhet en oppskrift på suksess og i det å lykkes.Ydmykhet kan ofte være forbundet med at vi ikke har li…
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login