Ige 공개
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Ez az elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
 
Igenek és nemek, Kenyeres András beszélgetős műsora izgalmas és érdekes emberekkel, tanulságos történetekkel és mindig aktuális témákkal. Egy podcast, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket, kibeszélünk fontos témákat! Tarts velünk! Itt várjuk a visszajelzéseket: info@kenyeres.com
 
Loading …
show series
 
„Változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róma 12:2) Egy idős ember egy szép tanyán élt. Amikor meghalt, a földjét, mely több mint 200 éve a család birtokában volt, az egyik szomszéd vette meg. Egyszer az új tulajdonos, ahogy a mezőt járta, észrevett egy, a talajból kiálló furcsa követ. Hazavitte, megtisztította és elvitte egy ékszerészhez. Az ék…
 
„Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten!” (Zsoltárok 3:3) Évek óta imádkozol valakinek a megtéréséért, például a férjedért, feleségedért, gyermekeidért vagy barátaidért? Vágyik a szíved arra, hogy ezek az emberek Istent szolgálják? Elcsüggedtél? Mondta már valaki, hogy csak az idődet pazarolod, az az ember sohasem fog megváltozni? Ha igen, olva…
 
„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Péter 4:10) Találd ki, melyik vállalat érezte úgy, hogy megfullad a saját csokoládéjától, miután úgy határozott, nem járul hozzá, hogy terméke szerepeljen az 1982-es E.T. című filmben. Ha nem tudod, eláruljuk: az M&M’s volt. Hogy törté…
 
„Jól van, jó és hű szolgám!” (Máté 25:23) 1975-ben a Hewlett Packard egy alacsony beosztású mérnöke, Steve Wozniak, akiről addig soha senki nem hallott, elmondta nagy álmát barátjának, Steve Jobsnak. A terve egy felhasználóbarát személyi számítógép volt, melyet világszerte tömegek vásárolnának. A két barát éjjel-nappal azon dolgozott, hogy megvalós…
 
„Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.” (Habakuk 2:3) Isten akaratában mindennek meghatározott időzítése van. Könnyen elkeseredünk, ha nem értjük meg, hogy amint a természetben is az évszakok változását láthatjuk, úgy Isten …
 
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.” (Zsoltárok 32:8) Miért vagyunk még mindig itt? Amikor Jézus megváltott, miért nem vitt egyszerűen a mennybe, hogy vele legyünk? Mert nem csupán a végcél érdekli, el akarja végezni munkáját bennünk és általunk út közben. Türelmetlenek vagyunk, amikor Isten életünkre vonatkozó akaratának me…
 
„Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat!” (Jeremiás 45:3) A Szentírás annyira csodált szereplői is átéltek olyan időket, amikor kimerültnek érezték magukat, mégsem tudtak pihenni. Jeremiás azt mondta: „Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat! Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat!” (Jeremiás 45:3) A zsoltáros így fo…
 
„Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján! Ő felmagasztal…” (Zsoltárok 37:34) A földművelésben ideje van a vetésnek, a növekedésnek és az aratásnak. Ugyanez igaz Isten országára is. Egy misszionárius beszámolt arról, hogy hallotta, amint idős, sokat látott lelkészek beszélgettek tapasztalataikról, és ebből egy öt szakaszból álló folyamatot szűrt le. …
 
Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön.” (Róma 8:26) Pál ezt írja: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a sze…
 
„A Pártfogó (…) megtanít majd titeket mindenre.” (János 14:26) Jézus ezt mondta: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14:26) Figyeld meg a Szentlélek két munkáját: 1) Megtanít, hogyan járj Istennel. 2) Mindennap emlékeztet rá…
 
„Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.” (Galata 5:16) Dr. Charles Stanley mondta: „Amikor fotószakkörös csoportommal kirándulni voltunk, már három órája haladtunk egy útvonalon, és olyan érzésem volt, hogy rossz irányba megyünk. Rákérdeztem a vezetőnél, és ő biztosított arról, hogy minden rendben. Nem akar…
 
„Presbitereket állíts szolgálatba városonként!” (Titusz 1:5) A negyedik probléma, ami miatt a lelkészek elhagyják a szolgálatot: tanítják másoknak, hogyan építsenek erős családot, de ők maguk nem feltétlenül tudják, hogyan tegyék ezt. Vagy nem hajlandók megfizetni ennek az árát, és ez végül gondot okoz. Életed legnagyszerűbb igehirdetése a családod…
 
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra!” (Apostolok cselekedetei 20:28) Az egyházi vezetők gyakran küszködnek azzal is, hogy tudják, hogyan tápláljanak másokat lelkileg, de maguk nem táplálkoznak. Amikor Pál elhagyta Efezust, összehívta a gyülekezeti vezetőket, és ezt mondta nekik: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájr…
 
„Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.” (2Korinthus 11:28) Vajon miért hagyja el a lelkészek több mint 50%-a a szolgálatot? Mert szeretik a tömeget, de nem tudják kezelni a nyomást. Szeretünk beszélni az újszövetségi gyülekezet erejéről, de mi a helyzet a problémáival? A gyülekezet emberekből áll, és az e…
 
„Futásomat elvégeztem.” (2Timóteus 4:7) Tudtad, hogy a lelkészi szolgálatban állók több mint fele elhagyja hivatását még nyugdíjba vonulás előtt? Miért? Sokféle oka lehet, az egyik közülük az, hogy rájönnek: a nagy kijelentésekkel együtt jár a „tövis”. Pál apostol, aki az Újszövetség felét írta, ezt mondta: „Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövi…
 
„A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6) Pál ezt írja: „akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaira” (Róma 8:5). Az utasszállító repülőgépek biztonságos működéséhez többek közt két dolog kell: a pilóta szakértelme és az irányítótoronyból kapott utasítások. A „…
 
Hi, my name is Felix and this is the first podcast of my show “Tuesdays with Felix” where I will present interesting books that I have read. My all time favourite book is IT by Steven King but here I will present all kinds of books, starting with a children’s book called THE DOT. I hope you’ll enjoy. About Felix and why he spends English Lessons in…
 
„Vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat” (Zsoltárok 39:2) A zsoltárosnak sok mondanivalója volt a nyelv veszélyeiről. Úgy tűnik, különösen is fegyelmeznie kellett magát ezen a területen. „Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását!” (Zsoltárok 141:3) „Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gond…
 
„Így mondják ki a nevemet Izráel fiai felett, és én megáldom őket.” (4Mózes 6:27) Isten Igéje tele van élettel, bölcsességgel, igazsággal, hatalommal és erővel. Amikor megteremtette a világot, egyszerűen csak ennyit mondott: „Legyen!” Minden szó, amit Isten kimond, teremtő erővel bír. Minden ígérete tartalmazza beteljesedésének magvát. Elrendelt id…
 
„Anyja nevezte el Jabécnak.” (1Krónikák 4:9) A Jabéc név azt jelenti: „fájdalom és baj”. El tudod képzelni, hogy belépsz egy szobába, és hallod, hogy valaki azt mondja: „itt jön a baj”, vagy valaki fájdalomként mutat be? Jabécot édesanyja a világra jövetele napján nevezte el így a nehéz szülés miatt, „mert ezt mondta: Bizony fájdalommal szültem őt!…
 
„Még távol volt, amikor apja meglátta őt…” (Lukács 15:20) A tékozló fiú történetében ezt olvassuk: „Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.” Az igazság az, hogy sosem vagy olyan távol, hogy Isten kegyelme el ne érhetne, ezért a jövőd nagyszerűbb lehet, mint a múltad volt! Amikor a fiú még…
 
„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jakab 4:7) Láttál már súlyemelőket edzeni? Napról napra erősödnek, ahogy egyre nagyobb súlyokat nyomnak ki. Így kell tekintenünk erre az igei felszólításra is: „álljatok ellene az ördögnek”! A Sátánnak három célja van, „azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson…
 
„Többet ér (…) az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.” (Példabeszédek 16:32) A Bibliában azt olvassuk: „Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.” Ha keresztyén vagy, Isten Lelke benned él, és a Lélek egyik gyümölcse az önuralom (ld. Galata 5:23). Ez azt jelenti, hogy keresztyénként képes vagy ur…
 
Dr. Zalai Dávid, a sporttudományok doktora volt beszélgetőtársam. Dáviddal főleg a futball világát érintettük, ezen a mezsgyén haladva beszéltük át azt, hogy hol tartunk utánpótlás nevelésben, felkészítésben., mik a technikai és egyéb lehetőségeink, mennyire élünk velük, és természetesen szóba hoztuk az örökzöld kérdést is, hogy mi hiányzik itthon …
 
„A hirtelen haragú bolondságot követ el.” (Példabeszédek 14:17) Az igazság az, hogy amikor valami kihoz a sodrunkból, akkor a legrosszabb tulajdonságaink mutatkoznak meg. A Biblia három dolgot állít az indokolatlan haragról, amit érdemes észben tartanunk: 1) Ostobaság. „A hirtelen haragú bolondságot követ el, és az alattomos embert gyűlölik.” (Péld…
 
„Haragudhattok, de ne vétkezzetek!” (Efezus 4:26) A Szentírás a haragot először Kainnal kapcsolatban említi, aki annyira megharagudott testvérére, Ábelra, hogy meggyilkolta őt. Egy 2017-es statisztika szerint Angliában és Walesben az emberölések több mint felének a harag volt az előidézője. A harag viszont nemcsak másokat, de téged is megölhet. Dr.…
 
„Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé.” (Filippi 3:14) A Biblia azt tanítja, hogy minél nagyobb a vétek, annál inkább szükségünk van arra, hogy megbocsássunk a nekünk ártónak ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni az életben. Emlékszel, hányszor rád szóltak gyermekkorodban a szüleid, hogy c…
 
„Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak…” (Józsué 4:21–22) A hatékony tanítás egyik legjobb eszköze az arra alkalmas pillanatok megragadása. Jézus így tanított. Amikor egy fügefán nem talált termést, megátkozta, és az azonnal elszáradt. Ez felkeltette a tanítványok figyelmét (ld. Máté 21:18–22). Ek…
 
„…azt tettük, ami kötelességünk volt.” (Lukács 17:10) Ha hajlamos vagy emlékeztetni az embereket arra, hogy mennyi jó dolgot teszel, és mennyi áldozatot hozol, akkor olvasd el, mit mondott Jézus: „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.”…
 
„Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket!” (Lukács 6:28) Maryt apja minden este megverte, amikor részegen hazatámolygott a kocsmából. Ezért Mary az első adandó alkalommal elköltözött otthonról. A fizikai sérülések idővel elkezdenek gyógyulni, de az érzelmi sebek egy életre megmaradhatnak. Az ilyen sebek mi…
 
„De bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok” (1János 2:27) Az ószövetségben bizonyos tisztségeket csak felkent emberek tölthettek be. A pap, próféta vagy király fejére szentelt olajat öntöttek, ez jelképezte, hogy Isten Lelke rajtuk nyugszik, amikor hivatásukat végzik. Most tekerjünk előre az időben a mi korunkra, és olvassuk el…
 
„…aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! (…) annak megadatik az.” (Márk 11:23) Jézus mondta: „Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek: higg…
 
„Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek.” (Apostolok cselekedetei 26:17) Pál szolgálata akkor kezdődött, amikor találkozott Jézussal a damaszkuszi úton. Az alázatra késztető találkozás során az Úr azt mondta neki: „Kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél ar…
 
„Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van!” (Zsidók 13:5) Egy üzletember egy reggel látott egy halászt, aki a csónakja mellett üldögélt és kávét ivott. „Korán megjöttél” – kiáltott oda neki. „Eleget fogtam. Mára ennyi elég a munkából.” – felelt a halász. „Miért nem mégy ki újra? – noszogatta az üzletember. – Ha újra kimennél, több hala…
 
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” (Máté 19:5) Kedves szülők, olvassátok el ezt a levelet: „Kedves Apa! Köszönet minden alkalomért, amikor öledbe vettél, hogy lássam a focimeccset, és amikor elvittél a vásárba és hot dogot vettél nekem. Mindig emlékezni fogok arra a napra, amikor felvet…
 
„Az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.” (Zsoltárok 1:2) Ha továbbmégy az egyszerű bibliaolvasásnál, és időt szánsz arra, hogy mindennap elmélkedj igazságain, akkor úgy kezdesz majd gondolkodni, mint Isten. Amikor ez megtörténik, az életed teljesen megváltozik. Péter annyira rá volt utalva a Jézustól hallott sz…
 
body .audioplayer.playerid-19196:not(.a) .player-but .the-icon-bg, body .audioplayer.playerid-19196:not(.a) .playbtn .the-icon-bg , body .audioplayer.playerid-19196:not(.a) .pausebtn .the-icon-bg, body .audioplayer.playerid-19196:not(.a).skin-wave .ap-controls .scrubbar .scrubBox-hover { background-color: #; border-color: #; } body .audioplayer.pla…
 
„Az emberek királyságán a Felséges uralkodik, és annak adja, akinek akarja.” (Dániel 4:22) Ha hiszel a Bibliában, akkor a következő három szó nem szerepelhet a szótáradban: szerencse, véletlen és sors. Helyettesítsd be őket a gondviselés szóval, ami azt jelenti: „előrelátásból fakadó gondoskodás”. A 17. században íródott Westminsteri Hitvallás így …
 
„Elküldte igéjét, meggyógyította és a sír mélyéről kimentette őket.” (Zsoltárok 107:20) Mind sérülten jövünk az Úrhoz. Ő pedig elindítja a helyreállító programot, hogy kijavítsa, mit gondolunk róla, másokról és magunkról. Bár kívülről úgy tűnhet, minden rendben van, belül folyamatosan zajlik a munka, a Szentlélek dolgozik rajtad, hogy határidőre el…
 
„Az Úr az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom.” (Jeremiás siralmai 3:24) Ha nem sikerült elérned, amit reméltél, a bánkódás kedvenc időtöltéseddé válhat. A könyvelő azt kívánja, bárcsak szoftverfejlesztő lenne, a szoftverfejlesztő pedig azon bánkódik, hogy miért nem orvos lett stb. Talán azt tervezted, hogy jelentős örökséget ha…
 
„Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz.” (Zsoltárok 103:13) Ha fájdalmas gyermekkor sebeit hordozod, akkor talán nehéz Istenre szerető Atyaként tekintened. Ha szükségeid nem voltak betöltve gyermekkorodban, ha nem kaptál elég szeretetet, nem érezted magad biztonságban, nem tudtál bízni, hiányzott a komfort, a gondos…
 
„Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik.” (János 8:27) Jézus korában a vallásos emberek nehezen tudták elfogadni azt, hogy Istenre mint Atyára gondoljanak. Úr, király, bíró, ezt megértették – de hogy Atya?! Az ószövetségi iratok alig fél tucatszor beszélnek Istenről Atyaként, míg az Újszövetség több százszor. Jézus maga mondta: „az Atyát …
 
„Fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt.” (2Krónikák 20:21) A dicsőítés nagy erejű fegyver, ami fordíthat a csata állásán és győzelemre segíthet. Amikor Jósáfát király országára három nemzet egyesült hadserege támadt rá, tudta, hogy azok hatalmas fölényben vannak vele szemben. Ezért Istenhez fordult: „tehetetlenek vagyunk …
 
„Ne aggódjatok… a ti mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van minderre.” (Máté 6:31–32) Ha Isten benned él, akkor nem kellene ennek nyilvánvalónak lennie? Hogy mondhatod, hogy bízol benne, ha közben megszállottan aggódsz az egészséged, a gyermekeid, az állásod vagy az anyagi helyzeted miatt? Az egy dolog, hogy valami foglalkoztat, de az aggodalo…
 
body .audioplayer.playerid-19145:not(.a) .player-but .the-icon-bg, body .audioplayer.playerid-19145:not(.a) .playbtn .the-icon-bg , body .audioplayer.playerid-19145:not(.a) .pausebtn .the-icon-bg, body .audioplayer.playerid-19145:not(.a).skin-wave .ap-controls .scrubbar .scrubBox-hover { background-color: #; border-color: #; } body .audioplayer.pla…
 
„Azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan.” (1Mózes 15:14) Amikor Izráel fiai elindultak Egyiptomból, Isten az egyik nép gazdagságát átruházta egy másik népre. Ráadásul egyik napról a másikra! Azért, mert az ő népét arra hívta el, hogy beteljesítsék céljait e földön. Miután 400 éven (tíz nemzedéken) át vályogtéglát gyártottak, rezet fényesítettek …
 
„Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Példabeszédek 18:24) Ahhoz, hogy Isten életedre vonatkozó tervét be tudd tölteni, kapcsolatot kell ápolnod olyan emberekkel, akik kitartanak melletted, bármi is történik. Emlékszel Jónátánra, aki akár élete árán is szerette Dávidot? És Ruthra, akinek anyósa, Naomi iránti szeretete újra értelmet ado…
 
„Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” (Ézsaiás 40:29) Egy sportmagazinban írtak az úgynevezett stressztörésről: „A normál körülmények között törést nem okozó mértékű erőbehatás állandó ismétlődése eredményez stressz- (vagy fáradásos) törést. Az izomzat a fokozott edzés, az ismételt és hosszantartó stressz miatt kimerül, nem …
 
„Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.” (Példabeszédek 2:10) Egy péntek reggel a Stanford Egyetem egy lelkes fiatal hallgatója állt Louis Janin, a híres bányamérnök elé. Állást keresett. Janin tájékoztatta, hogy pillanatnyilag egy titkárra van szükség. A fiatalember készségesen beleegyezett: „Rendben, vállalom a munkát.…
 
„Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket!” (Efezus 5:19) Isten Igéjének igazságait nemzedékek adták át egymásnak prédikációk, tanítások és könyvek segítségével. De továbbadták azokat az istentiszteleti énekekkel is. Amikor ezeket énekeljük, Isten Igéjének igazságát hirdetjük és egyben magunkba is fogadjuk. Lelkileg növekszün…
 
Loading …

빠른 참조 가이드

Google login Twitter login Classic login